Poslednje vesti

FCPA TRENING ZA ZAPOSLENE U RAKITI

Koliko je poštovanje zakonskih regulativa u oblasti poslovanja bitno, kao i koliko treba biti oprezan u poslovnoj komunikaciji koja ponekad podrazumeva razmenu prigodnih poklona – tema je posebnog predavanja koje su predstavnici firme „Earnst & Young doo Beograd“ realizovali za zaposlene u kompaniji Rakita.

Samo predavanje je, pre svega, obuhvatilo upoznavanje sa osnovnim elementima i pojmovima korupcije, prevare ili krađe. Zaposleni u kompaniji Rakita su takođe uvideli koliki udeo u svakom pojedinačnom slučaju ima ljudski faktor, odnosno sama subjektivna sklonost pojedinca da se nađe u nekoj sličnoj situaciji, a ujedno i koliko je potrebna individualna svest da se sve to izbegne. Početna pozicija u borbi protiv korupcije je upoznavanje sa opasnostima koje ona donosi, i upravo je to bio cilj ovog treninga.

Prema zakonima većine zemalja smatra se počinjenim krivičnim delom ako se vrši ili nudi plaćanje ili čak primi mito i novčana sredstva za podmićivanje ili druga korupcijska plaćanja. Anti – korupcijski zakoni, posebno američki Zakon o stranim korupcijskim praksama (FCPA), predstavljaju okosnicu poslovanja koje počiva na zdravim i legalnim osnovama – čulo se na treningu organizovanom u hotelu Albo u Boru.

Kompanija Rakita svoju društvenu odgovornost upravo gradi na zdravim osnovama, a to znači da ulaže u svoje kadrove i znanje. Ovaj trening i upoznavanje sa elementima Zakona o stranim korupcijskim praksama samo je jedan u nizu koji za cilj ima kreiranje odgovornih menadžera.