Poslednje vesti

PREZENTOVANJE SEP-a LOKALNOJ ZAJEDNICI (Opština Bor, Slatina, Metovnica, Brestovac)

16.03./05.04.2017. –

Znajući da je kvalitetna i skladna komunikacija sa lokalnom zajednicom jedan od najbitnijih segmenata u projektima poput projekta geoloških istraživanja “Timok”, menadžment Rakite je krajem marta i početkom aprila organizovao niz sastanaka, pre svega, sa rukovodstvom Skupštine opštine Bor, kao i sa članovima Saveta mesnih zajednica Slatina, Metovnica i Brestovac.

Bazična osnova ovih sastanaka bila je prezentacija nedavno definisanog i usvojenog Plana uključivanja zainteresovanih strana na projektu (SEP). Važnost ovog dokumenta sadržana je u činjenici da je on osnova za sveukupnu komunikaciju sa lokalnom zajednicom u svakom pogledu. Ovaj Plan je kreiran na osnovu međunarodnih standarda i principa i prati sve neophodne stavke koje u ovakvim projektima moraju biti ispunjene.

U tom pogledu, članovi mesnih zajednica u atarima sela koja su obuhvaćena projektnim aktivnostima upoznati su, pre svega, sa projektnim planovima, ali takođe i sa mogućnostima kako mogu i sami da doprinesu da njihova zajednica ima koristi i da se u svakom pogledu očuva životna sredina i zdravlje ljudi. Ujedno, od rukovodstva Skupštine opštine Bor, kao i čelnih ljudi Opštinske uprave Bor dobijena je podrška u nastavku realizacije projekta.

Vrlo bitan segment Plana uključivanja zainteresovanih strana je žalbeni mehanizam koji je do detalja precizirao u kom roku celokupan postupak mora biti završen, odnosno do kada podnosilac žalbe mora dobiti odgovor.

Nakon prezentovanja SEP-a, u planu je da se u ovim seoskim mesnim zajednicama održi Dan otvorenih vrata, gde bi kompanija u svakom domu kulture organizovala predstavljanje i razgovore sa svim zainteresovanim žiteljima sela. Cilj ovakvih događaja je da do svih žitelja ovih seoskih sredina stignu tačne i proverene informacije o projektu, jer se samo takvom kvalitetnom i skladnom komunikacijom može izgraditi međusobno poverenje između kompanije i lokalnog stanovništva, koje predstavlja jedno od stubova uspešne realizacije projekta.