Poslednje vesti

ZAVRŠETAK BUŠENJA U GORNJOJ ZONI

Rakita sa zadovoljstvom objavljuje najnovije informacije o napretku geoloških istraživanja gornje zone projekta Timok, u okolini Bora, u Srbiji.

  • Kompletna Studija izvodljivosti realizuje se prema utvrđenom planu do septembra 2017. godine.
  • U gornjoj zoni projekta Timok, na ležištu Čukaru Peki, realizovano je 30.000 m bušenja.
  • Preliminarni rezultati analiza su ohrabrujući i u skladu sa dosadašnjim pozitivnim resursima.
  • Ispitivanja u okviru metalurških analiza dobro napreduju.
  • Hidrogeološka, geotehnička i bušenja za potvrdu nepostojanja mineralnih sirovina ispod planiranih rudarskih objekata su pri kraju.
  • Dozvola i početak izgradnje niskopa očekuju se u poslednjem kvartalnom periodu 2017. godine.
  • Planira se pokretanje novih geoloških istraživanja u okviru gornje zone projekta Timok.

Program bušenja gornje zone je završen

Bušenja u gornjoj zoni projekta Timok realizovana su sa 29.700 metara u 36 bušotina i skoro su završena. Laboratorijske analize 10 % jezgara iz bušotina pokazale su vrlo dobre rezultate i biće uskoro zvanično objavljene. Hidrogeološka, geotehnička i bušenja za potvrdu nepostojanja mineralnih sirovina ispod planiranih rudarskih objekata su, takođe, pri kraju. Dobijeni podaci i izveštaji biće implementirani u Studiji izvodljivosti. Kada je reč o dopunskim bušenjima, ona su potvrdila visoki sadržaj i zapreminu rudnog tela. Resursi gornje zone projekta Timok biće ažurirani u Studiji izvodljivosti septembra 2017. godine, uz poštovanje nacionalnog instrumenta 43-101. Tehnički izveštaj biće gotov sredinom novembra ove godine.

Najnovije vesti o gornjoj zoni projekta Timok

Celokupna Tehnička studija (rudarstvo, metalurgija, hidrologija, jalovište i infrastruktura) napreduju prema utvrđenom planu, uz akcenat na metalurški aspekt koji ima ključnu ulogu u sveukupnom konceptu. Primarne metalurške procene koje su u toku odnose se na flotaciju koncentrata bakra, kao i na dobijanje zlata iz pirita i upravljanje arsenom. Tehnički plan izgradnje niskopa je završen i u tu svrhu je raspisan tender za izvođača radova. Sa kompanijom koja bude imala najkvalitetniju i najpovoljniju ponudu ugovor će biti potpisan u avgustu ove godine, dok bi neposredna izgradnja okna započela u poslednjem kvartalu tekuće godine.

Kada je reč o obezbeđivanju sveukupnih dozvola za gornju zonu za razne projektne aktivnosti, sve napreduje prema planu, uključujući i osnovu za procenu uticaja na društvenu i životnu sredinu. Otkup zemljišta u reonu gde je planirana izgradnja niskopa je završen, s tim što je ovaj proces nastavljen u cilju obezbeđivanja dodatnog zemljišta, što je jako značajno za vremensko usklađivanje projekta.

Odobrena nova geološka istraživanja

Kompanija Nevsun je odobrila dodatna sredstva kompaniji Rakita da započne još jedno geološko istraživanje usmereno ka pronalaženju mineralizacije visokog sadržaja (nalik gornjoj zoni), ispod Miocenskog basena, neposredno u okolini same gornje zone projekta Timok, kao i na dodatnim licencama severno od Bora. Rad u blizini gornje zone obuhvatio bi 10 bušotina (otprilike 1.000 m po bušotini) sa pratećim elektromagnetnim ispitivanjima. Rad na severnim licencama obuhvatio bi geofizička istraživanja (VTEM) koja bi bila usmerena ka pronalaženju pripovršinskih mineralizacija sličnim gornjoj zoni. Nakon toga, usledila bi gravimetrijska i geohemijska ispitivanja zemljišta, i na kraju provera anomalija sa oko 4.000 metara bušenja.

Ukupan predloženi budžet za ove aktivnosti je 4 miliona dolara, što je više nego što je prvobitno bilo predviđeno i objavljeno 23. februara ove godine u saopštenju za javnost.