Poslednje vesti

AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA KORITA BRESTOVAČKE I BORSKE REKE

Obale Brestovačke i Borske reke u selima Brestovac, Slatina i Metovnica sredinom juna bile su pune žitelja ova dva sela, kao i radnika Rakite, koji su se okupili na inicijativu naše kompanije u cilju čišćenja i uređenja rečnih korita.

Koliko je akcija bila velika svedoči i učešće opštine Bor, lokalnih nevladinih organizacija, mnogih privatnih preduzeća, kao i lokalnog Javnog komunalnog preduzeća “3. oktobar”. U “obračun” sa smećem i otpadom najpre se ušlo u Brestovačku reku. Više od 80 volontera dalo je doprinos koji će ostati vidljiv u narednim godinama jer je očišćeno korito u dužini od dva i po kilometra. Iz reke su izvučene ogromne količine plastičnog otpada, a ujedno je iskorišćena prilika da se donekle uredi šiblje i rastinje na pojedinim deonicama. Žitelji Brestovca su se masovno odazvali akciji, a poseban doprinos u realizaciji aktivnosti dalo je lokalno privatno preduzeće “S inženjering”.

Ništa manje uspešna akcija realizovana je i u Slatini, u koritu Borske reke. Imajući u vidu da Borskom rekom prolaze industrijske vode, zbog čega je zovu i “mrtva reka”, teško je govoriti da je ona nakon akcije postala čistija, ali je plastični i drugi otpad uklonjen duž korita. Borska reka je istom akcijom očišćena 2014. godine što je rezultiralo podizanjem svesti žitelja Slatine i odgovornijem ponašanju prema tom području.  

Tokom obe akcije uklonjeno je ukupno 200 metara kubnih smeća, a kako bi se povećala svest o očuvanju životne sredine, na mestima gde su pojedinci navikli da odlažu smeće, postavljene su table sa upozorenjem da to ubuduće ne čine.  

Ovakve akcije treba da imaju i edukativni karakter, pa su učenici škola u oba sela učestvovali na literarnom i likovnom konkursu na temu ekologije. Najbolji radovi nagrađeni su enciklopedijama i školskim priborom.