Poslednje vesti

NOVI REZULTATI BUŠENJA U DONJOJ ZONI PROJEKTA „TIMOK“

Kompanija Rakita objavljuje nove rezultate bušenja u donjoj zoni projekta bakra i zlata Timok.

  • Istražnim bušenjem potvrđene su već poznate informacije o sadržaju metala, kontinuitetu u mineralizaciji i debljini orudnjenog dela donje zone.
  • Novoizbušeni intervali u mineralizovanim zonama mogu se predstaviti sledećim sadržajima metala:

                    – 80% Cu i 0.22g/t Au u intervalu od 798.1m u TC170131A (1.11% Cu ekvivalent)

                    – 01% Cu i 0.18g/t Au u intervalu od 336.1m u TC160118 (1.27% Cu ekvivalent)

                    – 02% Cu i 0.25g/t Au u intervalu od 327.0m u TC160125D (1.38% Cu ekvivalent)

                    – 18% Cu i 0.29g/t Au u intervalu od 238.7m u TC160125B (1.59% Cu ekvivalent)

                     *Cu ekvivalent predstavlja sledeći odnos: 1g/t Au = 0.7% Cu

  • Planirano je da se istražno bušenje završi krajem 2017.

Donja zona je porfirski tip mineralizacije okarakterisan pojavom hakopirita i pirita i ponegde bornita i molibdenita. Mineralizacija se javlja u vidu rasejanja, i u kvarcnim i kvarcno-magnetitskim žicama štokverknog tipa, a česta je pojava anhidritskih žica. U okviru donje zone, tipična porfirska izmena stena kalijskom metasomatozom mestimično je očuvana, ali je uglavnom zamenjena sericitsko-argilitskim, argilitskim i alunitskim tipom alteracija. Naknadna izmena stena takođe donosi mestimičnu kovelin-piritsku mineralizaciju. Andeziti i andezitske breče su stene u kojima je deponovana miniralizacija. Oblik i dimenzije donje zone tek treba u potpunosti utvrditi  kroz geološko istraživanje.  Početak donje zone nalazi se na 700m ispod površine, a prostire se sve do dubine od preko 2000m.