Poslednje vesti

KONAČNI REZULTATI BUŠENJA U GORNJOJ ZONI PROJEKTA TIMOK

Kompanija Rakita objavljuje konačne rezultate bušenja u gornjoj zoni projekta Timok.

 • Istražnim bušenjem je potvrđen kontinuitet mineralizacije sa visokim sadržajem metala u gornjoj zoni.
 • Novoizbušeni intervali u masivnim sulfidima i polu-masivnim sulfidima uključuju: 
  • U bušotini TC160146B u intervalu od 280,0m prosečni sadržaji su: 4,46% Cu i 2,38g/t Au, uključujući i interval od 25,5m sa prosečnim sadržajem 16,94% Cu i 6,97g/t Au
  • U bušotini TC170157 u intervalu od 274,5m prosečni sadržaji su: 5,18% Cu i 2,28g/t Au, uključujući i interval od 27,0m sa prosečnim sadržajem 15,86% Cu i 7,69g/t Au
  • U bušotini TC160147 u intervalu od 265,5m prosečni sadržaji su: 6,77% Cu i 3,67g/t Au, uključujući i interval od 49,5m sa prosečnim sadržajem 20,57% Cu i 9,17g/t Au
  • U bušotini TC160142 u intervalu od 177,0m prosečni sadržaji su: 5,37% Cu i 4,94g/t Au, uključujući i interval od 19,5m sa prosečnim sadržajem 15,63% Cu i 12,28g/t Au
 • Istražno bušenje, sa ciljem da se pronađu nalazišta slična gornjoj zoni, je u toku. 

Gornja zona projekta Timok

Epitermalna mineralizacija visoke sulfidacije u gornjoj zoni izgrađena je od masivnih sulfida, polu-masivnih sulfida, a javlja se i u vidu žica, štokverka, impregnacija i hidrotermalnih breča sa sulfidnim matriksom. Epitermalna mineralizacija visoke sulfidacije formira jedinstvenu zonu na dubini od 400m do preko 800m ispod površine. Pirit je dominantan sulfidni mineral, a kovelin je glavni mineral bakra, dok manju zastupljenost imaju enargit, bornit i halkozin, koji se javljuju u žicama, hidrotermalnim brečama i impregnacijama. Zlato prati sulfidnu mineralizaciju bakra.