Poslednje vesti

DANI OTVORENIH VRATA RAKITE

Interesovanje za Dane otvorenih vrata kompanije Rakita u Boru, kao i u selima Slatina, Brestovac i Metovnica, pokazalo je blizu 300 osoba. Tokom četiri dana predstavnici Rakite su omogućili posetiocima da se upoznaju sa važnim informacijama o projektu Timok, procedurama otkupa zemljišta, komunikaciji i saradnji sa lokalnom zajednicom, ekološkim aspektima, kao i osnovnim podacima o geološkim istraživanjima ležišta Čukaru Peki.

Dan otvorenih vrata u Boru održan je u holu škola “Branko Radičević” i “Sveti Sava”, i građani su u ovom slučaju najveću pažnju posvetili vremenskim rokovima projekta, kao i mogućnostima zaposlenja u Rakiti. Imajući u vidu da je kvalitetna komunikacija i razmena informacija jedan od najvažnijih segmenata dobre i skladne saradnje sa lokalnom zajednicom, Dani otvorenih vrata su pokazali rešenost naše kompanije da u svakom trenutku bude na raspolaganju lokalnom stanovništvu što se tiče tačne i pravovremene informacije o projektu.

U Slatini, gde je više od 100 žitelja ovog sela posetilo Dan otvorenih vrata u lokalnom Domu kulture, najviše interesovanja bilo je za procedure otkupa, odnosno prodaju zemljišnih parcela, potom za zaposlenje, kao i za ekološke aspekte projekta. Meštani su se podjednako interesovali i za rezultate geoloških istraživanja projekta, kao i za programe edukacija u cilju pokretanja sopstvenog posla.

Žitelji Brestovca i Metovnice su takođe pokazali zavidno interesovanje za projekat Timok. Čelni ljudi ovih seoskih mesnih zajednica ističu zadovoljstvo što je veliki broj žitelja ovih sela posetio Dan otvorenih vrata, jer je, prema njihovim rečima, to najbolji način da svako dobije tačnu i ispravnu informaciju o projektu.