Poslednje vesti

OBAVEŠTENJE O PROMENI RUKOVODSTVA

Privredno društvo Rakita Exploration doo Bor prelazi u novu fazu razvoja projekta Čukaru Peki i shodno tome ima potrebe za organizacionim promenama. Direktor Rakita Exploration doo Bor, gospodin Dejan Koželj, će napustiti rukovodeću poziciju zaključno sa 31. oktobrom 2017. godine kako bi odgovorio na nove poslovne mogućnosti. Rukovodstvo Rakita Exploration doo Bor je interno odredilo osobu koja će naslediti gospodina Koželja i ovom prilikom želimo da mu se zahvalimo za podršku tokom perioda tranzicije.