Poslednje vesti

RAKITA POVEĆALA BONUS ZA OTKUP ZEMLJIŠTA

Kompanija Rakita je donela odluku da poveća bonus za 40% na cenu otkupa zemljišnih parcela koje se otkupljuju u cilju obezbeđivanja uslova za otvaranje rudnika na ležištu Čukaru Peki kod Bora. Cilj ove odluke je, pre svega, ubrzanje procesa otkupa zemljišta radi realizacije projektnih aktivnosti, a takođe i održavanje dobre i skladne saradnje sa lokalnom zajednicom.

„Na osnovu povratnih informacija iz lokalne zajednice, menadžment kompanije Rakita doneo je odluku da poveća bonus sa 60 odsto na 100 odsto na cenu otkupa zemljišnih parcela. Osim toga, svakom vlasniku zemljišta, po prodatoj parceli, biće uplaćeno dodatnih 50.000 dinara, bez obzira na veličinu parcele. Ova odluka se odnosi kako na one koji će se odlučiti da svoje zemljište prodaju kompaniji Rakita, tako i na sve one koji su do sada potpisali kupoprodajni ugovor o prodaji zemljišta,“ izjavio je Aleksandar Vulović, menadžer za ishodovanje dozvola i komunikaciju u kompaniji Rakita.

Rakita je vlasnicima zemljišta do sada isplaćivala bonus od 60 odsto od procenjene vrednosti zemljišta, a ovom odlukom se visina tog bonusa povećava na 100 odsto procenjene vrednosti zemljišta. Povećanje bonusa za 40 odsto se odnosi isključivo za otkup zemljišta (ne i za otkup objekata, šuma, useva i dr.). Svim prethodnim vlasnicima zemljišta razlika u bonusu će biti isplaćena retroaktivno, a takođe će dobiti i po 50.000 dinara po parceli.

U blizini tri potencijalno ugrožene zajednice – Brestovac, Slatina, i Metovnica, kompanija Rakita je do sada za potrebe otvaranja rudnika otkupila oko 300 hektara zemlje, a procenjuje se da su potrebe da se otkupi ukupno nešto više od 1.000 hektara.