Poslednje vesti

OBUKA ZA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE

Kompanija Rakita je u februaru ove godine organizovala obuku za upravljanje finansijama. Obuka je namenjena vlasnicima parcela koji su iste prodali Rakiti, ili će tek potpisati ugovor o kupoprodaji, a cilj je da se upoznaju sa mogućnostima finansijskih ulaganja koje nude banke, osiguravajuća društva, investicioni fondovi, kao i druge finansijske ustanove koje posluju u Srbiji.

Polaznici obuke su upoznati sa najsigurnijim metodama štednje, kao i sa načinima ulaganja finansijskih sredstava, kako bi doneli najbolje moguće odluke koje su u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima.

Obuku su održali predstavnici internet portala „kamatica.com“. Ovaj internet portal predstavlja nezavisnog finansijskog savetnika koji ima odlične kontakte sa relevantnim akterima u sektoru bankarstva, osiguranja i investicija, a sve u cilju upoređivanja i isticanja najsigurnijih finansijskih usluga na tržištu.

Obuka za finansijska ulaganja je obuhvatila sledeće teme:

  1. Osnovno finansijsko obrazovanje;
  2. Metode kontrole novca;
  3. Edukacija o mogućnostima ulaganja uz prihvatljiv rizik, kroz:
  • Banke
  • Investicione fondove
  • Kupovinu nekretnina
  • Osiguranje
  • Preduzetničke aktivnosti

Obuka je bila besplatna za sve polaznike, a troškove je pokrila naša kompanija. Rakita nastoji da održi skladne i dobre odnose sa lokalnom zajednicom, i kao takva planira i u narednom periodu da pruža neophodnu podršku pojedincima i grupama na koje projekat ima uticaja.

Ukoliko ste bivši vlasnik zemljišta, ili imate zemljište za koje je kompanija Rakita zainteresovana, i želite da pohađate obuku za finansijska ulaganja, posetite Rakita Info centar u Boru, u ulici Moše Pijade 46/6, i popunite prijavu. Takođe se informišete i o terminu sledeće obuke koja će biti realizovana kada bude dovoljno kandidata.