Poslednje vesti

FONDACIJA „NOVAK ĐOKOVIĆ“ I RAKITA ZA DOBROBIT NAJMLAĐIH U OPŠTINI BOR

Početkom ove godine naša kompanija je potpisala ugovor sa Fondacijom „Novak Đoković“ u cilju poboljšanja uslova u oblasti obrazovanja u opštini Bor. Kako je dogovoreno, u kontinuitetu će se pratiti potrebe lokalne zajednice i sve odluke će, naravno, biti donete u dogovoru sa predstavnicima lokalne samouprave u Boru.

U cilju implementacije postavljenih planova, nedavno je u prostorijama Opštine Bor održan zajednički sastanak gde je primarno bilo razmeniti informacije i izdvojiti potencijalne smernice za ulaganja. Sagledane su potrebe u oblasti predškolskog obrazovanja, ali i dece školskog uzrasta. Posebno je naznačena informacija da, ukoliko se planiraju određena infrastrukturna ulaganja, objekti moraju biti u vlasništvu opštine Bor.

Zaključak sastanka je da se u narednom periodu definišu konkretna rešenja u okviru ove saradnje i da se već u drugom kvartalu preduzmu koraci koji će ubrzo dovesti do realizacije određenih projekata.