Poslednje vesti

380 RADNIH DANA BEZ POVREDE

Kada u kompaniji čija je delatnost okarakterisana kao rizična, poput geoloških istraživanja i rudarstva, ostvarite 380 radnih dana bez povrede, stručni ljudi iz ove oblasti će odmah zaključiti da je, pre svega, svest zaposlenih na veoma visokom nivou, da nadležne službe za bezbednost i zaštitu odlično rade svoj posao, kao i da poslodavac odvaja značajna sredstva za bezbednost i zaštitu svojih radnika. Kada se spoje ova tri elementa, onda dobijate savršen recept za bezbedan rad.

Upravo ovakav recept je primenjen u kompaniji Rakita koja je ovih dana dočekala 380. radni dan bez ikakve povrede.

„Iako sam se pre nekoliko meseci priključila Rakita timu, nasledila sam visoke bezbednosne kriterijume koji važe u našoj kompaniji, tako da mi nije bilo teško da nastavim to da održavam, i sigurna sam da smo podigli i na još viši nivo“ – ističe Svetlana Stanić, menadžer bezbednosti i zaštite na radu u Rakiti.

 

U kompaniji Rakita važi pravilo nulte tolerancije na alkohol i psihoaktivne supstance.

Svi bezbednosni aspekti u Rakiti se primenjuju tokom 24 časa, u svakom sektoru i svakom pogonu. Zaštitna oprema je obavezna na svim radnim mestima gde je predviđena, a posebno važi pravilo da svaka podizvođačka kompanija mora u toku realizacije svojih poslova da poštuje ove principe i kriterijume.