Poslednje vesti

IZVEŠTAJ GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA DONJE ZONE PROJEKTA „TIMOK“

Kompanija „Nevsun“ sa zadovoljstvom objavljuje nove rezultate analize iz nedavno završenog istraživačkog programa donje zone projekta „Timok“, u koji je uloženo 20 miliona dolara.

Istaknuti rezultati:

  • U bušotini TC 170177 u intervalu od 556,8 metara, počev od 1.310 metara, prosečni sadržaji su: 1,00% bakra i 0,20g/t zlata, uključujući i interval od 177 m sa prosečnim sadržajem bakra od 1,45% i 0,32 g/t zlata;
  • U bušotini TC 170187 u intervalu od 558 m, počev od 1.366 m, prosečni sadržaji su: 0,91% bakra i 0,18 g/t zlata, uključujući i interval od 309 m sa prosečnim sadržajem bakra od 1,00% bakra i 0,19 g/t zlata;
  • U bušotini TC 170181 u intervalu od 390 m, počev od 1.106 m, prosečni sadržaji su: 0,97% bakra i 0,14 g/t zlata, uključujući i interval od 117 m sa prosečnim sadržajem bakra od 1,35% i 0,22 g/t zlata;
  • U bušotini TC 170181 u intervalu od 312 m, počev od 1.583 m, prosečni sadržaji su: 1,06% bakra i 0,21 g/t zlata, uključujući i interval od 165 m sa prosečnim sadržajem bakra od 1,47% i 0,32 g/t zlata;
  • U bušotini TC 170185 u intervalu od 174 m, počev od 1.411 m, prosečni sadržaji su: 1,32% bakra i 0,17 g/t zlata, uključujući i interval od 108 m sa prosečnim sadržajem bakra od 1,87% i 0,23 g/t zlata.

Do sada su realizovane 84 bušotine na donjoj zoni, od toga 78 bušotina ima ukupnu dubinu od 90.571 m, i one su u obuhvatu ležišta. Konačne dimenzije donje zone treba tek da budu konačno definisane, mada se zna da je zona otprilike 2.000 m duga, 1.100 m široka i 1.400 m duboka. Ova donja zona ima predispoziciju proširenja na sever, i u dubinu. Mineralizacija metala počinje otprilike na 700 m ispod površine i testirana je na dubini od 2.268 m.