Poslednje vesti

ZAJEDNO KA SREDNJOJ ŠKOLI

Pod nazivom „Zajedno ka srednjoj školi“, u Javnoj ustanovi Sportski centar Bor održan je Sajam profesionalne orijentacije. Kao kompanija koja podržava dugoročni razvoj lokalne zajednice, Rakita je ove godine učestvovala na sajmu.

Učenici borskih osnovnih škola imali su odličnu priliku za neposredan kontakt sa predstavnicima kompanije Rakita i mogućnost da se upoznaju sa zanimanjima koja postoje u ovoj firmi. Ujedno je za učenike to bila i spoznaja koja su potencijalna zanimanja za čijim će resursima ova kompanija imati potrebe u dužem periodu.

Na Sajmu su osnovcima predstavljena rudarska i geološka zanimanja, ali i zanimanja koja se tiču zaštite životne sredine. Na štandu Rakite zainteresovanim učenicima su podeljeni lifleti sa objašnjenjima o aktuelnim kompanijskim zanimanjima, a mnogi učenici su u direktnoj komunikaciji postavljali i dodatna pitanja o zanimanjima geologa i rudara.

Organizator ovogodišnjeg sajma bila je OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru.