Poslednje vesti

OBUKA RADNIKA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE NA RADU – VAŽAN SEGMENT POSLOVANJA

Kako bi preduzela sve neophodne mere zaštite ljudi i životne sredine u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima, kompanija Rakita definisala je način obuke zaposlenih kada je reč o bezbednosti i zaštiti na radu. Cilj je osposobljavanje i upoznavanje sa postojećim opasnostima i štetnostima, odnosno priprema zaposlenog i izvođača za rad na bezbedan način i sa najmanjim negativnim uticajem na bezbednost, zdravlje i životnu sredinu.

Svetlana Stanić, menadžer bezbednosti i zaštite na radu u kompaniji Rakita, napominje da zaposleni moraju obavezno da se upoznaju sa politikom bezbednosti, sa zadacima i odgovornostima na postizanju usaglašenosti u sistemu zaštite, potencijalnim posledicama u slučaju odstupanja od utvrđenih postupaka i identifikovanim opasnostima i procenjenim rizicima sa aspekta zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

Zaposlenima se predočavaju potencijalne opasne situacije i načini reagovanja na njih, upoznaju se sa značajnim aspektima životne sredine i stvarnim i potencijalnim uticajima radnih aktivnosti na životnu sredinu. U zavisnosti od vrste, obuke se teorijski realizuju u učionicama, a praktični deo na radnom mestu”, kaže Svetlana Stanić.

U kompaniji se sprovodi osnovna obuka, redovna se organizuje za sve novozaposlene u Rakiti, kao i za sva treća lica (lica na praksi, učenici i studenti i zaposleni kod izvođača radova), dok se vanredna obuka obavlja pri premeštanju zaposlenih na drugo radno mesto, ili kod instaliranja nove opreme.

Redovna obuka na radnom mestu, osim teorijske obuke, podrazumeva i neko vreme rada zaposlenog pod nadzorom linijskog rukovodioca odnosno verifikaciju odgovornog linijskog rukovodioca da je zaposleni uspešno realizovao obuku, tj. da je sposoban da samostalno obavlja aktivnosti na tom radnom mestu”, napominje Svetlana Stanić.

Pored svih obuka, iz Službe bezbednosti i zaštite podsećaju da se na svakih šest meseci organizuje “obnavljanje znanja”.

“Cilj te obuke je da se zaposleni podsete na ključne elemente bezbednosnih pravila, identifikovane rizike i mere kojima se oni ublažavaju ili eliminišu”, dodaje ona.

Svako ko je prošao obuku dobija poseban znak na kartici za ulazak u kompaniju, čime pokazuje okolini svoj nivo znanja i svesnosti o bezbednosti.