Poslednje vesti

BEZBEDNOSNI ASPEKTI MINIRANJA U OKVIRU IZGRADNJE ISTRAŽNOG NISKOPA

U okviru realizacije rudarskih radova na izgradnji istražnog niskopa, 13. juna je započeto miniranje terena, a izvođač radova je kompanija „Strabag“.

Pomenute aktivnosti se vrše u trajanju od tri sata, na svakih tri do pet dana. U danima miniranja, okolni putevi i sam pristup do lokacije na kojoj se realizuje miniranje su privremeno zatvoreni. Zatvaranje puta Brestovac – Metovnica, u trajanju od maksimalnih 30 minuta, vrši se u periodu između 14 i 17 časova, uz odgovarajuće signalne i obaveštavajuće znake. Sam postupak miniranja terena će trajati dva do tri meseca. Izabrana je metoda miniranja koja ima najmanji uticaj buke na okolna naselja.

Kompanija Rakita se pridržava visokih bezbednosnih standarda i procedura za lokalno stanovništvo i zajednicu, zaposlene i izvođače. Preduzete su sve neophodne mere kako bi se osigurala bezbednost ljudi i imovine tokom miniranja. U okviru pomenutih mera, precizno se određuju i obeležavaju granice lokacija na kojima će se odvijati miniranje, udaljava se svo ljudstvo na bezbedno rastojanje od zone eksplozija, obezbeđuje se adekvatna kontrola pristupa lokaciji, koristi se najkvalitetnija sigurnosna oprema, ali pre svega u kontinuitetu se realizuje efikasna komunikacija sa svim licima i organizacijama koje se mogu naći pod uticajem ovih aktivnosti.

Svim građanima koji se slučajno nađu u blizini lokacija na kojima se odvija miniranje terena, upućena je molba da poštuju sve bezbednosne procedure i uputstva ovlašćenih lica na terenu.

Za sve dodatne informacije ili eventualne primedbe u vezi miniranja, zainteresovani se mogu obratiti Info centru kompanije Rakita, u ulici Moše Pijade 46/6 u Boru, ili na telefon 030/215-00-67, kao i na mejl info@rakita.net