Poslednje vesti

NASTAVLJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA GORNJE ZONE LEŽIŠTA ČUKARU PEKI

Na osnovu Rešenja Ministarstva rudarstva i energetike, kompaniji Rakita je odobreno prvo produženje za izvođenje geoloških istraživanja mineralizacije bakra i prateće rudne mineralizacije prostora Brestovac – Metovnica (Timočki magmatski kompleks).

S obzirom na pozitivne dosadašnje rezultate, Rakita je u junu 2018. godine nastavila sa izvođenjem istražnog bušenja sa površine terena, a u okviru odobrenog istražnog prostora. U daljem istraživanju izvršiće se provera prisustva rudne mineralizacije, u području koje će biti deo razvoja projekta, kao i provera novih perspektivnih oblasti u širem prostoru odobrenog područja.

Trenutno je aktivno sedam istražnih bušotina, od čega su četiri na programu provere rudne mineralizacije, a tri na bušenju istražnih bušotina u cilju doistraživanja.