Poslednje vesti

„ČISTIJE REKE, ZDRAVIJA SELA 2018.“ [VIDEO]

Brestovac, Metovnica – Oko stotinu volontera iz Brestovca, Metovnice i Bora odazvalo se, krajem juna, velikoj ekološkoj akciji čišćenja priobalja Brestovačke reke. Akciju je drugu godinu zaredom, pod nazivom “Čistije reke zdravija sela”, organizovala kompanije Rakita.

Akcija je realizovana uz učešće, podršku i saradnju lokalne samouprave u Boru, odnosno Kancelarije za zaštitu životne sredine opštine Bor, seoskih mesnih zajednica, privatne kompanije „S-inženjering“, organizacija civilnog društva i ostalih udruženja.

Kako bi i lično dali doprinos ovoj akciji, čiji je cilj poboljšanje stanja životne sredine i skretanje pažnje odgovornima i široj javnosti na potrebu i pravo za zdravim životnim okruženjem, akciji se aktivno pridružilo i 25 radnika Rakite.

Uklanjanje čvrstog komunalnog otpada na površini od dva i po kilometra započeto je Brestovcu, a dan kasnije nastavljeno u Metovnici gde je očišćena površina od oko kilometar i po.

Tokom dvodnevne akcije, u oba sela prikupljeno je i na gradsku deponiju odloženo nekoliko tona otpada, reci je vraćen sjaj, a volonteri su izrazili nadu da će se svest građana o očuvanju životne sredine podići na viši nivo i da ubuduće neće biti potrebe za sličnim akcijama.

Dragan Ranđelović, predsednik Društva mladih istraživača, organizacije koja u ovim akcijama učestvuje od 2014. godine, kaže da su ovakve volonterske aktivnosti najbolji primer promene svesti i ponašanja prema životnoj sredini i doprinos njenom očuvanju.

Društvo mladih istraživača je godinama kroz međunarodni omladinski ekološki kamp, u saradnji sa stanovnicima sela i partnerskim organizacijama, radilo na čišćenju i uređenju Zlotske i Brestovačke reke. Zato nam je i drago što sad imamo novi uspešan model saradnje većeg broja činilaca jer je pored ekoloških organizacija, lokalne samouprave i stanovnika sela na obalama Brestovačke reke, u akciju čišćenja i uređenja obala reke uključena i privatna kompanija koja je svoje resurse stavila na raspolaganje”, rekao je Ranđelović.

Akciju čišćenja priobalja Rakita organizuje drugu godinu zaredom, a rezultati su vidljivi. Za razliku od 2017, ove godine nije bilo potrebe organizovati ovu akciju u Slatini, pa se, umesto toga, za naredni period planira uređenje seoskog parka.

Predstavnici mesnih kancelarija Metovnice i Brestovca, Dejan Marković i Dragan Antanasković, nisu krili zadovoljstvo zbog masovnog odziva volontera, i napora koji su uložili da im reka bude čista.

Rakita je uvek znala da prepozna potrebe naših meštana i izlazila nam u susret i organizaciono i finansijski, ali značaj ovakve akcije prevazilazi sve ostale, jer je očuvanje životne sredine ono što je važno za stanovništvo, i što ne dopire uvek do svesti ljudi. Hvala svim volonterima na odazivu”, zadovoljan je Dejan Marković.

Sličan stav o ovoj akciji ima i član Saveta Mesne zajednice Brestovac, Dragan Antanasković.

Kontinuitet akcije je bitan zato što je ove godine znatno manje otpada. To samo znači da je kod ljudi proradila svest, ali je značajno i to što su duž reka postavljeni kontejneri. Zadovoljni smo odzivom volontera, učešćem nevladinog sektora i organizacijom Rakite”, kaže Antanasković.

Koordinator u Službi komunikacija Ksenija Nečemer kaže da je akcenat ove akcije stavljen na odgovornost i jačanje ekološke svesti.

Ova akcija je definitivno uspela i čestitam svim akterima koji su učestvovali u njoj. Zaključak je da se ekološka svest podiže, a kao dokaz tome je da ove godine u Slatini nije bilo potrebe za ovakvom akcijom, jer su priobalja ostala čista. Takođe, količina otpada u Brestovcu i Metovnici znatno je manja ove godine u odnosu na prošlogodišnju akciju”, kaže Ksenija Nečemer, koordinator akcije u ime kompanije Rakita.

Učešće u ovoj akciji kroz podršku i saradnju, Rakita je dobila od Saveta mesnih zajednica Brestovac i Metovnica, i udruženja: „Društvo mladih istraživača Bor”, „Grupa 55”, „Village”,  „Eko baština”,  „Asocijacija sport za sve”, „Obrazovno-kreativni centar”,  „Wave”,  „Borske šape”, OFK  „Brestovac 1946”, KUD  „Đido” iz Brestovca i Udruženje roditelja „Bebironče”.

Poseban doprinos ovoj akciji dala je kompanija „S-inženjering” koja je ustupila mehanizaciju, bez koje akcija ne bi mogla biti realizovana.

Kroz inicijativu, organizacije i finansijsku podršku, Rakita je za volontere obezbedila zaštitnu opremu, alate i rekvizite, obrok i prevoz do lokacija.

Reciklažom do čistije sredine

PET ambalaža koja je prikupljena tokom akcije „Čistije reke zdravija sela“ biće otpremljena firmi koja se bavi reciklažom, a prikupljena sredstva će biti usmerena Brestovcu i Metovnici za poboljšanje ekoloških kapaciteta.

Rakita Čišćenje reke 2018 from Rakita on Vimeo.