Poslednje vesti

ZAŠTITA REČNIH VODOTOKOVA I PUTNE INFRASTRUKTURE

Postavljanje zaštitnih barijera za zaustavljanje zamuljenih atmosferskih voda smatra se jednom od najboljih praksi u rudarskoj i građevinskoj industriji, pa je Rakita i u tom pogledu vodila računa o zaštiti okoline.

Da bi se sprečilo spiranje materijala sa gradilišta na asfaltni put, napravljen je zaštitni zemljani bedem sa privremenim odbrambenim kanalom, kojim se voda sakuplja u privremene taložnike ili usmerava u propuste na bedemu. Između zemljanog bedema i regionalnog puta urađena je filtraciona barijera koja je kombinacija balirane slame i 300-gramskog geotekstila. Geotekstil je učvršćen kočićima i ukopan u zemljište. Visina geotekstila na površini je oko 50 cm, dok je ukopani deo oko 25 cm. Na taj način se velika količina vode usled obilnih kiša filtrira u obodne kanale koji su deo putne infrastrukture, bez mogućnosti da se suspendovane materije iznesu na put i ugroze bezbednost saobraćaja, ili da u slučaju većeg intenziteta kiša zagade obližnje vodotokove (Kržanov potok i Brestovačka reka).

U svrhu očuvanja vodotokova, Rakita je preuzela neophodne korake za dobijanje odobrenja od JP „Putevi Srbije“ da se mreža obodnih kanala celom dužinom regionalnog puta obnovi ili formira, kako bi se umanjilo ili sprečilo nekontrolisano oticanje atmosferskih padavina u okolne slivove.