Poslednje vesti

BUKA SA GRADILIŠTA ISTRAŽNOG NISKOPA U GRANICAMA NORMALE

Kompanija Rakita je, poštujući zakonsku regulativu i međunarodne standarde u okviru zaštite životne sredine, a pre svega maksimalno se trudeći da zaštiti lokalnu zajednicu od negativnih uticaja na životnu okolinu, tokom septembra angažovala referentnu agenciju za merenje nivoa buke sa gradilišta istražnog niskopa. Cilj je bio da se utvrdi nivo buke koji potiče od radnih mašina, a koji se proširuje na okolinu u kojoj živi nekoliko domaćinstava.

Merna mesta su postavljena na udaljenosti od 150 do 1.200 metara od samog gradilišta.

Prema zaključku izveštaja, nivo buke se na svim mernim mestima kretao u rasponu od 36 do 54 decibela, što je u normalnom opsegu.