Poslednje vesti

MEHANIZMI ZA POBOLJŠANJE DRUŠTVENO EKONOMSKIH USLOVA ZA VLASNIKE ZEMLJIŠTA

Kompanija Rakita je u ovoj godini, u okviru Programa otkupa zemljišta, definisala dva mehanizma za poboljšanje načina života osoba koje su prodale, ili planiraju da prodaju zemljište:

  1. Obuku finansijskog upravljanja i
  2. Mehanizam zakupa zemljišta.

Obuka finansijskog upravljanja je važan deo ublažavanja rizika od ranjivosti koji se javlja tokom procesa otkupa zemljišta kao rezultat novčane nadoknade. Mnogi vlasnici zemljišta su imali niske ili fiksne prihode pre dolaska Projekta, a sada će primiti velike količine novca od prodaje zemljišta.
Da bi se ublažio rizik od toga da neki ljudi mogu nepromišljeno potrošiti novac za nadoknadu i da bi im se pomoglo da maksimiziraju prednosti koje bi proizašle iz kompenzacije, u ime Projekta je sklopljen ugovor sa nezavisnom trećom stranom za obavljanje finansijske obuke. Obuka nije zasnovana na principu davanja instrukcija, niti favorizuje određenu vrstu ulaganja u odnosu na neku drugu. Pre svega, kroz ovakvu obuku su pokrivene osnove ulaganja i pregled različitih mogućnosti i rizika. Pohađanje obuke je dobrovoljno i otvoreno je za sve odrasle članove domaćinstava koja su prodala ili im je ponuđeno da prodaju svoju zemlju Rakiti.

Navedeni programi Rakite su usmereni na dalji razvoj lokalne zajednice, odnosno poboljšanje uslova života i rada stanovnika zajednice u kojoj Rakita posluje.
Kada je reč o zakupu poljoprivrednog zemljišta, ova mogućnost se odnosi na osobe koje su prodale svoju zemlju Rakiti. Ugovori o zakupu za ovu kategoriju lica su besplatni i omogućavaju korisnicima da se isključivo bave poljoprivrednim aktivnostima. Na ovim parcelama nije dozvoljena izgradnja objekata, vodovodne ili bilo kakve druge infrastrukture.
Zakup može biti prekinut u roku od mesec dana, pismenim obaveštenjem bilo koje strane. Ako usevi zasađeni na zakupljenoj parceli ne mogu biti prikupljeni u roku od jednog meseca, Rakita će nadoknaditi nakupcu procenjenu vrednost useva. Zakup će omogućiti bilo kom vlasniku zemljišta da preuzme ili nastavi sa poljoprivrednim aktivnostima, ukoliko to želi.
Ovim programom Rakita još više izlazi u susret vlasnicima zemljišta, maksimalno se trudeći da ostvari pozitivan i održiv uticaj na zajednice u kojima posluje.