Poslednje vesti

ČETVOROMESEČNI UČINAK IZGRADNJE ISTRAŽNOG NISKOPA

Nakon što je, početkom juna ove godine, svečano obeležen početak izgradnje istražnog niskopa na potezu Čukaru Peki, pristupilo se kompleksnim radovima koji već puna četiri meseca predstavljaju okosnicu celokupnog projekta. Kao što je poznato, istražni niskop će, pre svega, poslužiti za potvrdu definisanih rudnih rezervi gornje zone. Radovi na ovoj lokaciji se odvijaju pod budnim okom menadžera Dejana Miloševića.

Početne radove na izgradnji istražnog niskopa realizovala je kompanija „Strabag“ koja je kompletan zemljišni reljef na površini od devet hektara prilagodila projektnim potrebama. To znači da je skinut gornji sloj zemljišta, uklonjeno je rastinje, a veoma je bitno da su uspešno urađeni drenažni kanali čija je uloga da prikupljaju celokupnu količinu atmosferskih padavina. Sva atmosferska voda sa površine od 13 hektara se putem tih drenažnih kanala sliva u taložnik koji je urađen po najvišim standardima. Poštujući najviše ekološke standarde, taložnik je obložen posebnom folijom kako ne bi bilo propuštanja u zemljište“ – ističe Milošević, dodajući da će do kraja oktobra biti završena izrada prelivnog tornja, kao i ispusta iz taložnika.

Paralelno sa ovim radovima, Rakita je organizovala i ugradila oko pet kilometara optičkog kabla koji povezuje sadašnje kancelarije Rakite sa budućim kancelarijama na Portalu, čime će biti omogućena komunikacija.

Miniranje za zaseke je završeno i gornje etaže su otkopane i pripremljene za postavljanje osiguranja. Nakon toga su planirani radovi koji imaju za cilj povećanje bezbednosti radnika i mehanizacije“, dodaje Milošević.

Prema njegovim rečima, aktivno se radi i na formiranju platoa za administrativnu podršku i mašinsku radionicu i ovi objekti će služiti za podršku prilikom izrade istražnih niskopa.

Slobodno mogu reći da završavamo prvu fazu izgradnje istražnog niskopa. U toku su i radovi na ukopavanju po trasi niskopa na koji će se postaviti metalna oplata budućih tunela“, zaključio je menadžer istražnog niskopa Dejan Milošević.

Dalji radovi uključuju izradu 25 metara podzemnih prostorija, postavljanje temelja u dužini od ukupno 130 metara za čelične segmente, montažu tih segmenata i njihovo nasipavanje.