Poslednje vesti

ZAVRŠEN POSTUPAK RETROAKTIVNE ISPLATE BONUSA

Nakon odluke o povećanju isplate bonusa u okviru Programa pribavljanja zemljišta, a u duhu skladne saradnje, fer i transparentnog poslovanja, kompanija Rakita je kontaktirala i obavestila o ovim novinama sve vlasnike zemljišta sa kojima je ostvaren kontakt u prethodnom periodu.

U cilju ispunjenja obaveze isplate dodatnog bonusa, kompanija Rakita je pristupila potpisivanju aneksa za sve prethodne kupoprodajne ugovore čija je nadoknada garantovana na osnovu ažuriranih odredbi strategije otkupa.

Tokom 2018. godine, Služba za pribavljanje zemljišta je potpisala anekse ugovora o kuporpodaji zemljišta sa svim vlasnicima koji su u ranijem periodu bili obuhvaćeni ovim aktivnostima, čime je zaokružen celokupni postupak isplate dodatnih bonusa na prodaju zemljišta.