Poslednje vesti

600 DANA BEZ POVREDE NA RADU – BEZBEDNOST NA NAJVIŠEM NIVOU

Kada se u jednoj kompaniji koja se bavi geološkim istraživanjima i izgradnjom istražnog niskopa u kontinuitetu uspostavi period od 600 dana bez ijedne povrede na radu, onda se sa sigurnošću može zaključiti da je nivo bezbednosti i zaštite na radu veoma visok. Upravo je ovo podatak kojim se ponose ne samo nadležni u Službi za bezbednost i zaštitu na radu Rakite, već i apsolutno svi zaposleni u ovoj kompaniji, kao i u firmama koje realizuju podizvođačke radove. 

Istražne geološke bušotine, neposredni radovi na izgradnji istražnog niskopa, kao i mašine koje se koriste za sečenje jezgara iz bušotina, nose sa sobom najveći rizik od povreda, tako da je prioritet u pogledu zaštite dat ovim segmentima poslovanja. Međutim, ništa manje nisu ugroženi ni ostali radnici u drugim sektorima. Povreda i incident ne biraju ni vreme ni mesto, tako da je budno oko menadžera za bezbednost i zaštitu uvek prisutno na svakom mestu.

„Zadovoljna sam činjenicom što u kontinuitetu od 600 dana nismo imali povredu na radu, ali ne želim da nam to postane podatak koji će nas oduševljavati, već standard i nešto uobičajeno. Verujem da je to moguće. Uvek ističem subjektivan doprinos svakog zaposlenog u pogledu bezbednosti i zaista mogu da pohvalim sve radnike, i Rakite i podizvođačkih kompanija, da se veoma savesno odnose prema svojoj, kao i bezbednosti svojih kolega. To je ono što je najvažnije i zato smo uspešni u ovoj sferi”, ističe Svetlana Stanić, menadžer za bezbednost i zaštitu na radu u kompaniji Rakita, dodajući da su povrede uvek moguće, ali da su preventivni rad, razmišljanje o opasnostima i adekvatna procena rizika ključni segmenti bezbednosti.

Naravno da postoje oblasti koje možemo poboljšati, kao i uslovi i ponašanje koje možemo unaprediti i korigovati, ali na skali od jedan do pet dala bih nam jaku peticu! A njih nema puno u Srbiji! Posebno što se prednost daje suštinskim aktivnostima i ulaganjima, pre svega u ljude, njihove kompetencije, a ne u protokolarne izjave i plakate. Na primer, svakog jutra na radilištu istražnog niskopa održava se sastanak posvećen bezbednosti na radu, gde se konstatuje stanje od prethodnog dana, potencijalne opasnosti i plan rada za taj dan”, dodaje Stanićeva, ističući da Rakita na ovaj način svakodnevno dokazuje u praksi kako preduzima sve neophodne mere za zaštitu ljudi i životne sredine, u skladu sa principima i načelima o zaštiti životne sredine i socijalne zaštite koji važe u Srbiji i u skladu sa standardima Međunarodne finansijske korporacije (IFC).