Poslednje vesti

AŽURIRAN OKVIR ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA

Uvažavajući kompleksnost procesa pribavljanja zemljišta za potrebe realizacije projekta Čukaru Peki, kompanija Rakita je ažurirala odredbe dokumenta koji uređuje celokupan ovaj postupak.

„Okvir za pribavljanje i raseljavanje“ (LARF) noseći je dokument u pogledu aktivnosti oko pribavljanja zemljišta i neophodno je bilo obavestiti javnost o promenama koje su nastale na osnovu razvoja ovih aktivnosti, uključujući promene u okviru pristupa zemljištu, nadoknade i preseljenja. Time je stvoren ažuriran pregled aktivnosti na kojima se zasniva pribavljanje zemljišta za projekat „gornje zone“ budućeg rudnika Čukaru Peki. Te aktivnosti se odnose na pristup zemljištu, naknadama, kao i mogućem raseljavanju.

Ovaj dokument predstavlja kontinuiranu usklađenost Projekta sa standardom Međunarodne finansijske korporacije. Cilj ažuriranog Okvira je da objedini sve promene, s obzirom na to da je Rakita posvećena otvorenoj i transparentnoj komunikaciji sa lokalnim zainteresovanim stranama. Ažurirani Okvir će nastaviti da podržava naše napore za postizanje dogovora sa vlasnicima zemljišta na obostrano zadovoljstvo i pomoći u održavanju pozitivne saradnje koja je uspostavljena na području Projekta“, ističe Kris Lupaščuk, Viši menadžer za proces pribavljanja zemljišta u kompaniji Rakita.

Ažuriran Okvir za pribavljanje zemljišta je dostupan na linku http://www.rakita.net/wp-content/uploads/2018/11/LARF-srb-2018-web.pdf , kao i u Info centru. Osim toga, rukovodioci lokalnih zajednica Brestovac, Slatina i Metovnica će biti posebno obavešteni o ažuriranom Okviru.