AŽURIRAN OKVIR ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA

Uvažavajući kompleksnost procesa pribavljanja zemljišta za potrebe realizacije projekta Čukaru Peki, kompanija Rakita je ažurirala odredbe dokumenta koji uređuje celokupan ovaj postupak.

„Okvir za pribavljanje i raseljavanje“ (LARF) noseći je dokument u pogledu aktivnosti oko pribavljanja zemljišta i neophodno je bilo obavestiti javnost o promenama koje su nastale na osnovu razvoja ovih aktivnosti, uključujući promene u okviru pristupa zemljištu, nadoknade i preseljenja. Time je stvoren ažuriran pregled aktivnosti na kojima se zasniva pribavljanje zemljišta za projekat „gornje zone“ budućeg rudnika Čukaru Peki. Te aktivnosti se odnose na pristup zemljištu, naknadama, kao i mogućem raseljavanju.

Ovaj dokument predstavlja kontinuiranu usklađenost Projekta sa standardom Međunarodne finansijske korporacije. Cilj ažuriranog Okvira je da objedini sve promene, s obzirom na to da je Rakita posvećena otvorenoj i transparentnoj komunikaciji sa lokalnim zainteresovanim stranama. Ažurirani Okvir će nastaviti da podržava naše napore za postizanje dogovora sa vlasnicima zemljišta na obostrano zadovoljstvo i pomoći u održavanju pozitivne saradnje koja je uspostavljena na području Projekta“, ističe Kris Lupaščuk, Viši menadžer za proces pribavljanja zemljišta u kompaniji Rakita.

Ažuriran Okvir za pribavljanje zemljišta je dostupan na linku http://www.rakita.net/wp-content/uploads/2018/11/LARF-srb-2018-web.pdf , kao i u Info centru. Osim toga, rukovodioci lokalnih zajednica Brestovac, Slatina i Metovnica će biti posebno obavešteni o ažuriranom Okviru.