Poslednje vesti

RAKITA MEĐU DRUŠTVENO NAJODGOVORNIJIM KOMPANIJAMA

– Kompanija Rakita Eksplorejšn (Rakita Exploration doo Bor) postala je članica Foruma za odgovorno poslovanje. Ova odluka doneta je nakon saglasnosti i odobrenja svih članica Foruma, među kojima su kompanije Telenor, Dilojt (Delloite), Coca Cola, Bambi, B92, Banka Intesa, VIP Mobile, Unicredit i druge.

Forum za odgovorno poslovanje je mreža vodećih kompanija u Srbiji koje doprinose razvoju zajednice, podstičući razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru.

Forum predstavlja platformu koja povezuje lidere iz poslovnog sveta sa predstavnicima drugih delova društva, podstičući time međusektorski dijalog, saradnju i razmenu dobrih iskustava. Asocijacija trenutno ima 28 kompanija članica.

Koordinator društveno odgovornog poslovanja u kompaniji Rakita, Ksenija Nečemer, istakla je tim povodom da je misija Foruma u skladu sa Strategijom kompanije u okviru doprinosa lokalnim zajednicama i da je ovo odličan spoj znanja, iskustva i energije.

„Kada je reč o odgovornom poslovanju, kompaniji su u fokusu dugoročni održivi projekti kreiranja novih radnih mesta, edukacija i obrazovanje, podizanje svesti o zaštiti životne sredine, kao i filantropija i podrška lokalnim projektima. Članstvo naše kompanije u Forumu dokaz je da su drugi prepoznali rezultate Rakite u oblasti društveno odgovornog poslovanja i ukazali nam poverenje. Ovo je svakako stepenica više u pogledu odgovornosti prema zajednici i podsticaj da nastavimo ovako“, kaže Ksenija Nečemer.

Posebno je izdvojila akciju „Čistije reke – zdravija sela“ koju kompanija Rakita realizuje od 2014. godine, a koja je do sada okupila više od 400 volontera, uz učešće zaposlenih u ovoj firmi, meštana okolnih sela, organizacija civilnog društva, kao i predstavnika privatnih lokalnih kompanija.

Forum za odgovorno poslovanje je osnovan 2008. godine na inicijativu 14 vodećih kompanija u Srbiji koje su prepoznale neophodnost aktivnog i odgovornog angažovanja biznisa u društvu.