Poslednje vesti

SOFTVER TEHNIČKOM FAKULTETU U BORU ZA EDUKACIJU I PROJEKTOVANJE RUDNIKA

Kompanija Rakita donirala je Tehničkom fakultetu u Boru petogodišnju licencu softvera „SURPAC“, koji će omogućiti studentima rudarstva usavršavanje u programu čije neke od modula koristi i Rakita.

Rakiti će u bliskoj budućnosti biti potrebni stručnjaci i mladi inženjeri i zato ova donacija ima veliki značaj. Studenti će na taj način, po završetku studija, biti konkurentni pri zapošljavanju u struci i lakše će doći do radnog mesta“.

Ova podrška borskoj visokoškolskoj ustanovi, koja posluje u sastavu Beogradskog univerziteta, nije slučajna, budući da Rakita i borski fakultet sarađuju već duže vreme.

„Rakita je sama repoznala značaj jednog ovakvog softvera koji je, što je posebno značajno, nabavljen na njihovu inicijativu.  Reč je o akademskoj licenci programa sa 10 mrežnih mesta, što će u potpunosti zadovoljiti naše potrebe u nastavi“, kaže vanredni profesor na Tehničkom fakultetu u Boru, dr Saša Stojadinović.

Rakita je posvećena usavršavanju i znanju i do sada je u više navrata podržala „Međunarodno savetovanje rudara i metalurga“, „Festival nauke“, IT preduzetništvo i profesionalnu orijentaciju za srednjoškolce.