Poslednje vesti

JAČANJE KAPACITETA LOKALNIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BORU

Tridesetak predstavnika iz četrnaest borskih organizacija civilnog društa prisustvovali su tokom decembra 2018. godine trening radionicama koje treba da ojačaju njihove kapacitete i kompetencije, kako bi mogli da apliciraju za dobijanje grantova raznih fondova.

Treninzi, koji se održavaju zahvaljujući donaciji kompanije Rakita, organizuju se sa ciljem da polaznici radionica, kroz edukaciju predavača iz organizacije Smart Kolektiv, savladaju Canvas biznis modeling, veštine prezentovanja projekata, stratešku komunikaciju, socijalno preduzetništvo, kao i  prikupljanje sredstava raznih fondova kod kojih mogu da apliciraju za grantove.

Predavač Neven Marinović, direktor Smart kolektiva, kaže da su ovakve obuke veoma važne zato što pomažu organizacijama civilnog društva, predstavnicima institucija i drugih pravnih lica, da se osnaže i steknu potrebne veštine i znanja kako da bolje upravljaju svojim organizacijama.

Marinović je ocenio da je ovaj seminar primer dobre saradnje jer se organizuje u partnerstvu sa Rakitom, što pokazuje da postoje firme koje su zainteresovane da sa organizacijama civilnog društva i predstavnicima javnog sektora rade neke dobre stvari koje će imati pozitivan uticaj na Bor.

Miodrag Milošević iz Asocijacije za razvoj Bora jedan je od polaznika ovih treninga. Iako sa velikim iskustvom, zaključuje da je koncept celoživotnog učenja dobro došao, jer se uvek sazna nešto novo.

Ne propuštamo priliku da unapredimo svoje znanje. Sreća je da u lokalnoj sredini kao što je Bor postoje ovakve donacije, jer ovim učešćem kasnije možemo da konkurišemo za neka sredstva“, rekao je Milošević.

I Snežana Đoševska, projekt menadžer Društva mladih istraživača Bor, smatra da ovakva vrsta treninga može samo da pomogne, ma koliko organizacije imale iskustva.

Mi smo spona između donatora, projektnih ideja i aktivnosti sa jedne, i lokalne zajednice sa druge strane. Inicijativa da se organizuje ovakav seminar pokazuje da Rakita ima izvanrednu saradnju sa nevladinim sektorom i širinu odgovornosti prema lokalnoj zajednici“, istakla je Đoševska.

U kompaniji Rakita naglašavaju da su za uspešnu realizaciju projekata potrebne jake i proaktivne organizacije civilnog društva koje će usloviti i razvoj celokupne lokalne zajednice i da je to jedna od osnovnih ideja za pokretanja ovakvog programa.