Poslednje vesti

KOMPANIJA ZIJIN MINING USPEŠNO OBAVILA NADMETANJE ZA AKCIJE KOMPANIJE NEVSUN RESOURCES KOJA RAZVIJA PROJEKAT ČUKARU PEKI U BORU

29.12.2018, Vankuver, Kanada, / Fuđien, KinaNevsun Resources Ltd. (“Nevsun”) i Zijin Mining Group Co. Ltd. (“Ziđin”) objavljuju da je ponuda Ziđina za kupovinu svih emitovanih akcija i akcija u opticaju kompanije Nevsun po ceni od C$6,00 (šest kanadskih dolara) po akciji bila uspešna.

Nevsun je vodeća kompanija srednjeg obima koja se bavi preradom teških metala, a u Srbiji posluje posredstvom kompanije Rakita eksplorejšn d.o.o. (Rakita Exploration d.o.o.), i trenutno sprovodi projekat Čukaru Peki u Boru, nalazište bakra svetske klase u Srbiji, koje je od izuzetne vrednosti i potencijala za Srbiju. Kompanija Nevsun upravlja i rudnikom Biša u Eritreji, koji se bavi proizvodnjom bakra i cinka.

Akcionari Nevsuna su do krajnjeg roka određenog za 17:00 (po Istočnom standardnom vremenu) na dan 28. decembar 2018. godine prodali ukupno 276.820.575 (dvesta sedamdeset šest miliona osamsto dvadeset hiljada i petsto sedamdeset pet) akcija Nevsuna, što predstavlja oko 89,37% od ukupnog broja akcija kompanije Nevsun. Svi ostali uslovi Ponude neophodni za realizaciju ove transakcije u skladu sa obaveštenjem o varijaciji koje je objavljeno 05. decembra, 2018. su ispunjeni. Ziđin je, putem svoje podružnice, preuzeo sve Deponovane akcije, i platiće ukupno $1,660,923,450 (jednu milijardu šesto šezdeset miliona devetsto dvadeset tri hiljade i četiristo pedeset kanadskih dolara) za Deponovane akcije u roku od tri radna dana.

Čen Đinghe (Chen Jinghe), predsednik kompanije Ziđin, je izjavio: „Veoma smo zadovoljni što smo kupili Nevsun i nastavićemo da održavamo čvrsto opredeljenje kompanije u primeni bezbednih, efikasnih i održivih praksi u rudarstvu. Takođe ćemo raditi sa našim partnerima u Eritreji kako bismo dodatno produžili radni vek rudnika Biša i istražili nova ležišta. U okviru projekta Čukaru Peki u Srbiji nameravamo brzo da razvijemo Gornju zonu i uvedemo je u proizvodnju što je pre moguće“.  

Piter Kukijelski (Peter Kukielski) CEO i direktor Nevsuna, dodao je: „U ime Odbora direktora Nevsuna, želeo bih da se zahvalim našim akcionarima, partnerima i našem rukovodećem timu za ostvarivanje ovog izuzetnog ishoda za akcionare Nevsuna“.

Pored ovog, u skladu sa važećim kanadskim zakonima o hartijama od vrednosti, Ziđin je produžio period koji je na raspolaganju akcionarima Nevsuna da ponude svoje preostale akcije u okviru Ponude za 10 dana, do krajnjeg roka koji ističe u 17:00 (po Istočnom standardnom vremenu) na dan 7. januara 2019. godine („Krajnji rok“). Akcionari koji ponude svoje akcije kompanije Nevsun u produženom periodu dobiće isti iznos od C$6,00 po akciji, koji će biti isplaćen u roku od tri radna dana od Krajnjeg roka. Ziđin je dostavio obaveštenje o produženju depozitaru, kompaniji Computershare Trust Company of Canada, koje stupa na snagu 28. decembra 2018. godine. Nema garancija da će Ziđin dodatno produžavati Ponudu nakon Krajnjeg roka, i preporučuje se akcionarima Nevsuna da bez odlaganja daju ponudu za preostale akcije kako bi pravovremeno dobili svoju naknadu.

O Nevsun Risorsiz Ltd.

Nevsun Risorsiz Ltd. je vlasnik 100 odsto prava na istraživanje visoko rangiranog projekta bakra Čukaru Peki – Gornja Zona i vlasnik je 60,4 odsto prava na istraživanje Čukaru Peki – Donja Zona u Srbiji. Čukaru Peki – Donja Zona je zajednički poduhvat sa Friport-Mekmoran Ekplorejšn Korporejšn (Friport) koji trenutno poseduje 39,6 odsto prava na istraživanje, a nakon završetka studije izvodljivosti Nevsun Risorsiz Ltd će posedovati 46 odsto prava na istraživanje, a Friport 54 odsto. Nevsun generiše priliv gotovine od rudnika bakra i cinka Biša u Eritreji koji je 60 odsto u vlasništvu kompanije.

O Ziđin Majning Grup Co. Ltd.

Osnovana 1993. godine, sa sedištem u Fuđienu, u Kini i vodeća je globalna rudarska kompanija specijalizovana za istraživanje i razvoj zlata, bakra, cinka i drugih mineralnih sirovina. Kompanija upravlja širokim portfolijom, koji se prvenstveno sastoji od zlata, bakra, cinka i drugih metala kroz investicije u Kini i inostranstvu u više od devet zemalja. Kompanija je listirana na berzama u Šangaju i Hong Kongu sa tržišnom kapitalizacijom od približno 10 milijardi američkih dolara.