Poslednje vesti

PRAKSA ZA STUDENTE RUDARSTVA U RAKITI

Studenti Tehničkog fakulteta u Boru, u okviru stručne prakse, obilaze, zajedno sa nastavnicima i saradnicima, pogone gde se izvode rudarski radovi. Nedavno su obišli i radilište na istražnom niskopu „Čukaru Peki“.

„Cilj stručne prakse je da se studenti bolje upoznaju sa fazama tehnoloških procesa pri izradi rudničkih prostorija i pri eksploataciji ležišta mineralnih sirovina, kako površinskim, tako i podzemnim načinom“, objašnjava Jelena Ivaz, asistent Katedre za podzemnu eksploataciju ležišta mineralnih sirovina pri Tehničkom fakultetu u Boru.

Prilikom ove posete, studenti su se upoznali sa tehnološkim fazama izrade kosih rudničkih prostorija.

„U rudnicima koje su studenti do sada obišli nisu mogli da vide rudničke prostorije tako velikog poprečnog preseka, što je njima bilo posebno zanimljivo. Pored tehnologije, studenti su imali prilike da se upoznaju sa radom mašina koje se primenjuju na ovom radilištu“, kaže Jelena Ivaz.

A koliko je studentima značila ova poseta, najbolje govore oni sami. Milivoje Zlatić, student treće godine kaže da je praksa bila veoma dobro organizovana.

„Bili smo upoznati sa trenutnim stanjem na radilištima, kao i sa planovima za budućnost. Rad svake mašine nam je detaljno objašnjen. Posebno bih istakao maksimalnu brigu o bezbednosti radnika, ali i o očuvanju životne sredine“, kaže Zlatić.

Njegova koleginica Božica Milenković zna da vrlo mali broj rudara u svojoj karijeri doživi da vidi, pa čak i učestvuje u otvaranju jednog rudnika.

„Ovom posetom omogućeno nam je da steknemo utisak šta znači biti pravi rudar i koliko je samo znanja, veština i vremena potrebno kako bi se stiglo do određenog cilja i biti ponosan zbog toga. Radnici koji su tamo zaposleni vrlo su profesionalni u svom poslu, kako ljudi za mašinama, tako i inženjeri koji su nas ’nahranili’ novim informacijama i pokazali nam kako izgleda u praksi sve ono što učimo na fakultetu“, zadovoljna je Božica Milenković.

Zadovoljan praksom bio je i student Srećko Paunović.

„Velika je čast i zadovoljstvo prisustvovati otvaranju jednog novog rudnika. Lepo je videti uređen prostor u krugu pogona, nove i savremene mašine u radu, ali i za nas studente neobičan način transporta i utovara“, rekao je on.

Studenti su izrazili nadu da će se saradnja kompanije Rakita i Tehničkog fakulteta u Boru nastaviti i ubuduće, jer će im obilazak „Čukaru Peki“, doneti značajna iskustva kada završe studije rudarstva.