Poslednje vesti

SREDNJOŠKOLCI I OVE GODINE POSETILI RAKITU

U želji da nadograde teorijsko znanje iz oblasti geologije učenici Tehničke škole u Boru i Francuske škole iz Beograda postali su redovni posetioci kompanije Rakita.

Zaposleni Rakite rado otvaraju vrata svojih kancelarija na svaku njihovu inicijativu da stručnu nastavu održe u prostorijama kompanije i steknu praktična iskustva u oblasti za koju se školuju.

Prilikom ovogodišnje posete, stručni tim Rakitinih geologa, u saradnji sa profesorima, upoznao je učenike sa osnovnim elementima geologije, prikazao im jezgra sulfida i jezgra porfirske mineralizacije, predstavio im metode obrade i načine merenja, sečenja, fotografisanja, kao i skladištenja i pružio im informacije o dubini geoloških bušotina. Geolozi su posebnu pažnju posvetili kartiranju istražnih bušotina.

Imajući u vidu da su bezbednost i zaštita na radu težišna osnova svakog posla, učenike su sa elementima ove oblasti upoznali predstavnici Službe za bezbednost i zaštitu na radu.

U cilju što potpunije posete, učenicima je prikazana i kratka prezentacija o istorijatu kompanije, kao i aktuelnim informacijama u vezi projekta izgradnje istražnog niskopa.

Kompanija Rakita sa Tehničkom školom iz Bora i Francuskom školom iz Beograda ima dugogodišnju saradnju u okviru koje se svake godine određen broj učenika upozna sa procesom geoloških istraživanja, kao i procesom izgradnje rudarske infrastrukture.