Poslednje vesti

DEFINISAN OKVIR BUDUĆE SARADNJE KOMPANIJE RAKITA I MESNE ZAJEDNICE SLATINA

Redovna razmena informacija o projektu izgradnje istražnog niskopa, kao i podrška razvoju sela, osnovni su elementi buduće saradnje.  

Kompleksan projekat izgradnje istražnog niskopa, koji realizuje kompanija Rakita, zahteva redovnu razmenu informacija sa lokalnim stanovništvom, tako da će žitelji sela Slatina u narednom periodu redovno biti obaveštavani o aktivnostima koje imaju uticaja na njihovo selo. Ovo je jedna od najvažnijih odluka sa sastanka održanog između menadžmenta kompanije Rakita i članova Saveta MZ Slatina.

Zamenik direktora kompanije Rakita, Gan Jonggang (Gan Yonggang) istakao je da kompanija Rakita u komunikaciji sa lokalnom zajednicom primenjuje najviše standarde matične kompanije Ziđin majning (Zijin Mining), i u tom kontekstu je dobra saradnja sa stanovništvom veoma bitna.

Na zajedničkom sastanku precizirani su i detalji u okviru Programa podrške razvoju sela Slatina. Kompanija Rakita će donacijama u narednom periodu pomoći određene kulturne manifestacije, lokalno udruženje pčelara, zdravstvenu ambulantu u selu, kao i fudbalski klub.

Predsednik Saveta MZ Slatina, Boban Milojković, izrazio je zahvalnost za ove donacije, a takođe je iskoristio priliku da se još jednom zahvali na donaciji realizovanoj krajem prošle godine kada je oko školskog igrališta uselu postavljena kvalitetna ograda.

Na zajedničkom sastanku precizirani su detalji saradnje u pogledu zaštite životne sredine, zapošljavanja lokalnog stanovništva, kao i sanacije određenih lokalnih putnih pravaca.