Poslednje vesti

ZIĐIN PROMOVISAO KINESKU KULTURU, TRADICIJU I JEZIK U OSNOVNOJ ŠKOLI U METOVNICI

Povodom obeležavanja Jesenjeg festivala u Kini, menadžment kompanije Rakita Exploration doo Bor organizovao je, u osnovnoj školi u selu Metovnica u Boru, promociju kineske kulture, tradicije i jezika.

Cilj ovog događaja bilo je, pre svega, predstavljanje kineske kulture lokalnom stanovništvu, kao i negovanje bliskih odnosa sa lokalnim žiteljima. Jedan od najvažnijih razloga za odabir Metovnice kao mesta za promociju je taj što je uticaj izgradnje istražnog niskopa najveći u ovom selu, kao i na njegove stanovnike. 

Glavni promoter i prezenter informacija bio je predsednik sindikata radnika kompanije Ziđin u Kini, Liu Wenhong, koji je sa svojim kolegama, članovima sindikata, kao i sa menadžmentom kompanije Rakita, prezentovao bitne informacije, a ujedno su učenicima u školi podeljeni i prigodni pokloni (ranac i kačket sa logom kompanija Ziđin i Rakita, kao i mesečevi kolači).

Učenicima i nastavnom osoblju u školi u Metovnici najpre je predstavljen kompletan Ziđin i Rakita tim koji je bio uključen u realizaciju ovog događaja. 

Nakon toga su razmenjene reči dobrodošlice direktora osnovne škole u Metovnici, kao i pozdravna reč Liua Wenhonga koji je preneo pozdrave u ime kompanija Ziđin i Rakita. Wenhong je posebno naglasio da je oduševljen srdačnošću ljudi iz Srbije, kao i da je prijateljstvo kineskog i srpskog naroda već tradicija. Wenhong je potom detaljno opisao način obeležavanja Jesenjeg festivala u Kini, njegovu simboliku i svrhu. Prisutnima je posebno istaknut porodični aspekt obeležavanja ovog praznika u Kini.

Tokom izlaganja Liua Wenhonga, prezentovan je video materijal sa elementima obeležavanja Jesenjeg festivala u Kini. 

Poseban deo ovog događaja posvećen je podeli prigodnih poklona učenicima. U podeli poklona uključili su se svi predstavnici menadžmenta Rakite, sindikata radnika kompanije Ziđin, kao i predstavnici Rakita tima.

Tokom realizacije događaja, prostor je brendiran postavljanjem roll up banera sa logom kompanija Ziđin i Rakita, a na svim rančevima i kačketima koji su podeljeni učenicima, takođe je bio odštampan Ziđin i Rakita logo.

Aktivnosti na promociji kineske kulture, tradicije i jezika u školi u Metovnici odlično su prihvaćene od strane učenika i nastavnog osoblja. Učenicima je itekako bilo zanimljivo da upoznaju jednu potpuno novu kulturu i jezik sa kojim se do sada nisu susretali. 

Posebne reči hvale za ideju i organizaciju događaja imao je direktor škole Aleksandar Vlahović, koji je pomenuo da je pravo bogatstvo da se deci prezentuju ovakve različite kulture i podneblja, jer samo na taj način ta deca mogu da odrastu u ljude koji će imati široke vidike i poštovati sve narode i tradicije. 

Opšti zaključak je da je realizacija događaja u potpunosti uspela, kao i da je postignut uspeh u promociji kineske kulture, tradicije i jezika među lokalnim stanovništvom.

Činjenica je da je kultura uvek bila spona među narodima, a u realizaciji ovog događaja to se i dokazalo. Upravo kultura može biti spona u produbljivanju dobrih odnosa sa lokalnim stanovništvom.