Poslednje vesti

VLADA SRBIJE USVOJILA PROSTORNI PLAN ZA IZGRADNJU RUDNIKA „ČUKARU PEKI“

Vlada Republike Srbije usvojila je Prostorni plan područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika „Čukaru Peki“ u Boru, čime su stvoreni preduslovi da kompanija „Rakita Exploration d.o.o. Bor“ nastavi intenzivna rudarska istraživanja na ovom projektu, kao i da započne izgradnju rudarske infrastrukture. Ovaj Prostorni plan detaljno uređuje korišćenje i namenu zemljišta, zaštitu životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara, kao i saobraćajnu infrastrukturu. 

Bitno je naglasiti da je ovaj Prostorni plan uobličen u saradnji sa nadležnim republičkim, regionalnim i lokalnim organima i organizacijama, kao i sa lokalnom zajednicom i vlasnicima nepokretnosti. Pored toga, konsultovane su i organizacije civilnog društva, a posebno je za lokalno stanovništvo, od 3. jula do 1. avgusta ove godine, organizovan javni uvid u ovaj dokument, kada su svi zainteresovani pojedinci imali priliku da daju svoje sugestije i predloge. Upravo u tome je sadržan i najveći kvalitet ovog dokumenta jer on predstavlja zajednički stav u pogledu definisanja prostornog plana ovog područja, a sve u skladu za važećim zakonskim regulativama.

Prostorni plan obuhvata zemljište na kome će biti izgrađen rudnik Čukaru Peki, i to jama sa ulazno izlaznim tunelima i hodnicima, privremene deponije rudarskog otpada, objekti za preradu rude, magacini, skladišta, saobraćajnice, energetski i drugi infrastrukturni objekti.  

Usvajanjem ovog dokumenta potvrđuje se strateško partnerstvo Vlade Republike Srbije i kompanije Ziđin Majning Grup (Zijin Mining Group) u zajedničkom nastojanju da se obezbedi bolja budućnost, ne samo za područje Bora, već i cele Srbije. 

Menadžment kompanije „Rakita Exploration d.o.o. Bor“ upućuje čestitke svim zaposlenima koji su svojim zalaganjem i trudom doprineli da se ovaj važan strateški dokument pripremi i usvoji, jer je time stvoren preduslov za dalje razvijanje projekta.