Administrativni asistent

Naziv radnog mesta:    Administrativni asistent

1. Cilj:
• Doprinos u obavljanju aktivnosti Službe Administracije
2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
• Poslovi organizovanja i praćenja nabavke sitnog inventara i potrošnog materijala
• Unošenje neophodnih podataka u ERP sistem u skladu sa odobrenim nivoom pristupa i praćenje realizacije tj. kretanja dokumenata
• Priprema i slanje zahteva za odobrenjima plaćanja, a u skladu sa odobrenim limitima
• Prijem i slanje pošte
• Evidentiranje ulazne i izlazne korespondencije
• Rukovanje kompanijskom korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivima
• Asistiranje na poslovima organizovanja izvoza i uvoza roba i materijala
• Organizovanje transporta i smeštaja zaposlenih kompanije, kao i trećih lica
• Priprema odluka, dopisa i ostalih akata sličnog tipa
• Vođenje zapisnika na sastancima i distribucija istih
• Doček gostiju, briga o posetiocima, pripremanje i serviranje osveženja
• Prikupljanje informacija za izveštaj o aktivnostima u službi;
• Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
• Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
• Obavlja druge poslove po nalogu pretpostavljenog;
• Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
• Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
• Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta

3. Lokacija :
Bor;
4. Linija odgovornosti:
Ova pozicija odgovara Menadžeru Kancelarije I Nabavke
5. Odeljenje/Služba:
Administracija
6. Nadzorna ovlašćenja:
Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
7. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
• minimum VII/; stepen obrazovanja
• Odlično znanje engleskog jezika, Nivo (B2 / C1)
• Odlično poznavanje Microsoft Office (Outlook, Word, Excel i Power Point), Adobe Acrobat, društvenih medija I web platformi.
• Iskustvo rada na sličnim poslovima može biti prednost
8. Ostale veštine i sposobnosti:
• Odličan nivo veštine pismene i usmene komunikacije
• Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost odlučivanja
• Dokazana sposobnost da upravljaju poverljivim informacijama sa diskrecijom, prilagodljivost različitim zahtevima
• Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova
• Može da obavlja posao sa minimumom dnevnog nadzora
• Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja
• Kooperativan timski igrač
• Sistematičnost i organizovanost,
• Analitičnost i odgovornost,
• Praktično znanje iz osnova poslovne korespondencije i dokumentacije,
• Napredan nivo poznavanja rada na računaru

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu poslati radnu biografiju putem elektronske pošte na adresu jobs@rakita.net , ili doneti lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).