Administrator ugovora

Naziv radnog mesta: Administrator ugovora

 1. 1. Cilj:
 • Doprinos i usmeravanje aktivnosti Službe projektne kontrole u vezi sa administriranjem ugovora povezanih sa realizacijom projekta “Čukaru Peki”.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Administrira i koordinira sve aktivnosti i funkcije dodeljenih ugovora, što naročito podrazumeva: izdavanje radnih naloga i terenskih radnih naloga, upravljanje procesom izmene radnih i drugih naloga, zahteve za izmenama naloga, zahteve za određivanje cena, procedure izmene računa, upravljanje reklamacijama, zahtevima i pregovorima, izmene drugih ugovorenih uslova;
 • Administrira i koordinira sve aspekte fakturisanja po ugovorima što podrazumeva: analizu privremenih zahteva, analizu progresa, potvrdu jediničnih cena, avansne uplate i povratak avansnih uplata, aktivnosti vezane za pravo retencije i prestanak ovog prava, regulisanje poreza po odbitku, administriranje procesa odobrenja plaćanja, izdavanje i upravljanje sertifikatima plaćanja;
 • Upravlja i administrira procesima okončanja ugovora kod svakog projektnog ugovora;
 • Deluje kao centralni kontakt u procesu komunikacije i pružanja instrukcija različitim izvođačima radova i dobavljačima;
 • Održava i vodi nedeljne i mesečne sastanke sa svim izvođačima radova;
 • Obezbeđuje usaglašenost sa svim ugovornim zahtevima, što naročito podrazumeva, ali nije ograničeno na: sredstva obezbeđenja, osiguranje i dozvole;
 • Izveštava menadžment o trenutnom statusu izvršenja ugovora;
 • Analizira potencijalne rizike koje eventualne promene ugovorenih uslova mogu izazvati po Poslodavca;
 • Redovno prati sve promene zakonskih i drugih pravnih akata i u tom cilju sarađuje sa pravnim savetnicima Poslodavca;
 • Obezbeđuje poštovanje svih ugovorenih rokova i drugih uslova;
 • Održava odgovarajući registar ugovora i povezanih dokumenata u fizičkom i elektronskom obliku;
 • Sarađuje sa drugim službama i projektnim osobljem, te pruža odgovarajuću pomoć kada je to neophodno;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama kod Poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.
 1. Lokacija :
 • Bor;
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara Menadžeru projektne kontrole.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Služba Projektne kontrole.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja.
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti prava ili ekonomije ili u srodnoj naučnoj oblasti na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Odlično znanje rada na računaru, prvenstveno programa u okviru paketa MS Office (Outlook, Word, Excel i Power Point), Adobe Acrobat i društvenih veb platformi;
 • Minimum dve godine radnog iskustva u obaljanju istih ili srodnih poslova.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Detaljnost i sistematičnost u radu i sposobnost uočavanja grešaka i nepravilnosti;
 • Razvijena sposobnost verbalne i pisane komunikacije;
 • Sposobnost rada u timu na svim organizacionim nivoima;
 • Sposobnost pregovaranja i obezbeđenja izvršenja ugovora;
 • Sposobnost analitičkog razmišljanja i organizovanja;
 • Posedovanje praktičnih znanja u oblasti poslovne korespodencije.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

 NAPOMENA: Zainteresovani mogu poslati radnu biografiju putem elektronske pošte na adresu jobs@rakita.net , ili doneti lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru). Potrebno je dostaviti radnu biografiju na engleskom i srpskom jeziku.