Asistent u Službi za ishodovanje dozvola i društvenu odgovornost

Naziv radnog mesta: Asistent u Službi za ishodovanje dozvola i društvenu odgovornost

 1. 1. Cilj:
 • Unapredjivanje komunikacije sa relavatnim Vladinim organizacijama prilikom procesa ishodovanja dozvola i odobrenja pred nadležnim državnim organima, kao i prema zahtevima međunarodnih finansijskih institucija u pogledu minimizacije rizika prilikom uticaja na životnu sredinu i društvenu zajednicu. Unapredjenje programa doprinosa i komunikacije sa lokalnom zajednicom. Podrška prilikom komunikacije sa medijima i realizacije godišnjeg medijskog plana.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Pruža podršku u toku procesa ishodovanja dozvola i komunikacije sa nadležnim državnim organima;
 • Podržava koordinaciju aktivnosti u oblasti društvene odgovornosti Poslodavca;
 • U saradnji sa mendžerom za ishodovanje dozvola i društvenu odgovornost, obavlja neophodne aktivnosti u oblasti komunikacije sa medijima i PR konsultantima na lokalnom i regionalnom nivou;
 • Pruža podršku u sprovođenju aktivnosti vezanih za održavanje  i razvoj veb prezentacije Projekta;
 • Priprema raznovrsne prezentacije o aktivnostima Poslodavca;
 • Pruža podršku u organizovanju različitih društvenih skupova vezanih za aktivnosti Poslodavca;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova i
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor/Beograd
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara Menadžeru za ishodovanje dozvola i društvenu odgovornost.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Služba za ishodovanje dozvola i društvenu odgovornost.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija ima nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti društvenih ili tehničkih nauka na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama;
 • Najmanje 3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač);
 • Odlično znanje engleskog jezika i
 • Odlično znanje rada na računaru (prvenstveno u MS Office paketu).
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Odličan nivo veštine pismene i usmene komunikacije;
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost odlučivanja;
 • Dokazana sposobnost da upravljaju poverljivim informacijama sa diskrecijom, prilagodljivost različitim zahtevima;
 • Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova;
 • Može da obavlja posao sa minimumom dnevnog nadzora;
 • Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja i
 • Prihvata rad u timu i kooperativnost.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu poslati radnu biografiju putem elektronske pošte na adresu jobs@rakita.net , ili doneti lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).