Program podrške lokalnim zajednicama – Kriterijumi za investiranje

Prioriteti kompanije Rakita, u pogledu ulaganja u zajednicu, promovišu dugotrajnu dobrobit lokalne zajednice kroz razvoj kapaciteta i održivih veština ili resursa i podrazumeva sledeće kategorije ulaganja koje su u skladu sa Programom podrške lokalnoj zajednici:  

 • Lokalno zapošljavanje kroz razvoj kapaciteta i edukaciju
 • Lanac snabdevanja
 • Ekonomska raznovrsnost
 • Humanitarne inicijative na lokalnom nivou
 •  Zdravstvo
 • Obrazovanje / školstvo
 • Razvoj lokalne zajednice
 • Aktivnosti mladih / sport
 • Zaštita i rekultivacija životne sredine
 • Očuvanje kulture i tradicije

Ulaganja koja nisu u skladu sa principima Programa podrške zajednici

Zahtevi za sledeću vrstu doprinosa nisu u skladu sa principima Programa podrške lokalnoj zajednici i neće ući u razmatranje:

 • Donacije privatnim kompanijama ili kompanijama koje ostvaruju profit
 • Donacije religioznim organizacijama
 • Donacije državnim organima ili institucijama čiji je osnivač Vlada republike Srbije
 • Donacije političkim kampanjama, političkim strankama ili individualnim političkim kandidatima
 • Donacije državnim organizacijama
 • Donacije ili sponzorstva pojedincima

*Donacije ne mogu biti namenjene dobrotvornim organizacijama na ime vladinih funkcionera ili dobrotvornim organizacijama za koje se zna da su povezane sa vladinim funkcionerima

Najbolji način da se doprinese široj zajednici je investiranje u projekte koji su strateški, dugoročni i samoodrživi i koji mogu da doprinesu umanjenju stope nezaposlenosti u opštini Bor.

Dobar primer ovakvog koncepta je projekat “IT preduzetništvo”, koji trenutno realizuje organizacija “Obrazovno kreativni centar” iz Bora, uz podršku kompanije Rakita i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije. Ovaj projekat će pružiti priliku nezaposlenima da usvoje nova znanja ili da usavrše svoje postojeće veštine u oblasti internet tehnologija, sa ciljem da započnu i razviju svoje delatnosti u IT sektoru.