Geodetski tehničar – geometar

Naziv radnog mesta: Geodetski tehničar – geometar

 1. Cilj:
 • Doprinos uspešnom obavljanju poslova geodetskih merenja kod poslodavca.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Obavlja poslove geodetskih merenja za potrebe rudarske i službe za izvođenje površinskih radova kod poslodavca, u skladu sa važećim tehničkim propisima;
 • Izrađuje odgovarajuće skice i drugu tehničku dokumentaciju iz svog delokruga rada;
 • Vrši povezivanje budućih jamskih objekata sa geometrijskom osnovom na površini i zadaje geodetske elemente rudarskih prostorija;
 • Prati izvođenje radova, crta i ažurira karte prema dobijenim podacima na terenu i u jami, kontroliše i obračunava mesečno napredovanje;
 • Odgovoran je za tačnost merenih podataka i ispravnost opreme i instrumenata;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; 
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara inženjeru za rudarska merenja.
 1. Sektor/Služba:
 • Služba rudarstva i rudničke infrastrukture.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju – geodetskih tehničar – geometar; 
 • Minimum tri godine radnog iskustva.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Razvijena orijentacija u prostoru, preciznost i tačnost u obavljanju poverenih poslova, spremnost na rad na terenu;
 • Poznavanje rada u AutoCAD-u;
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora;
 • Znanje engleskog jezika predstavljaće prednost.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u sedište kompanije (adresa Suvaja 185a, u bilzini aerodroma u Boru). Radne biografije i prijave je potrebno dostaviti na srpskom i na engleskom jeziku.