Inženjer geotehnike

Naziv radnog mesta: Inženjer geotehnike

 1. Cilj:
 • Osiguranje bezbednog i nesmetanog izvođenja radova sa geotehničkog aspekta.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Radi na ispitivanju i utvrđivanju geotehničkih rizika koji se javljaju tokom izvođenja radova i razvijanju planova za njihovo rešavanje;
 • Ispituje različite terenske lokacije i obavlja neophodne inženjersko-geološke i geotehničke poslove u vezi sa daljim aktivnostima na projektu;
 • Vrši geotehničko kartiranje neophodno za potrebe projekta;
 • Vrši geotehnički nadzor, prikuplja i analizira relevantne podatke;
 • Izrađuje i obezbeđuje primenu odgovarajućih strategija radi ispunjenja uslova za bezbedno i nesmetano obavljanje planiranih poslova;
 • Kontroliše stabilnost podzemnih prostorija i okolnih stena;
 • Beleži, modelira i izveštava o geotehničkim podacima;
 • Vrši neophodne procene sigurnosti i stabilnosti podzemnih prostorija, površinske infrastrukture i preporučuje odgovarajuća tehnička rešenja prilikom njihovog uređenja;
 • Podnosi redovne izveštaje o radu neposrednom rukovodiocu i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Promoviše principe bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine, te daje lični primer u primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu prilikom obavlja svih poslova;
 • Upravlja rudničkim otpadom, vodama i jalovinom;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara glavnom rudarskom inženjeru i glavnom inženjeru geotehnike.
 1. Sektor/Služba:
 • Služba rudarstva i rudničke infrastrukture.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti geologije (geotehnika) ili rudarstva (mehanika stena i tla) na master akademskim studijama ili na ekvivalentnom nivou studija;
 • Položen stručni ispit;
 • Minimum tri godine radnog iskustva u obavljanju istih ili sličnih poslova;
 • Odlično znanje engleskog jezika i
 • Znanje rada u programskim paketima Surpac, Rocscience i AutoCAD 3D je poželjno..
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Prilagodljivost i sposobnost rada pod pritiskom,
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz izraženu sposobnost odlučivanja,
 • Razvijena sposobnost planiranja i dobre organizacije u cilju ispunjenja rokova,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).