Istorijat projekta

Kompanija Rakita je 2010. godine započela geološka istraživanja u okviru licence “Bor – Metovnica” na osnovu ugovora koji je sklopljen između kompanija Rezervoar Minerals (Reservoir Minerals) i Friport Mekmoran Eksplorejšn (Freeport McMoRan Exploration).
Geofizička ispitivanja koja su obavljena na tom potezu značajno su doprinela inicijalnom otkriću ležišta Čukaru Peki početkom 2012. godine. Nakon sticanja 55 odsto učešća u kapitalu kompanije Rakita, američka korporacija Friport je jula 2012. godine postigla sporazum sa kompanijom Rezervoar Minerals da bude isključivi operator projekta, odnosno da sama finansira troškove projekta do završetka Studije izvodljivosti.

U januaru 2014. godine, kompanija Rezervoar Minerals objavila je Prvi tehnički izveštaj o proceni mineralnih resursa na ležištu Čukaru Peki.

U martu 2016. godine, kompanija Rezervoar Minerals objavila je Preliminarnu ekonomsku analizu, koju je pripremila kompanija SRK Konsalting (SRK Consulting (UK) Limited), nezavisna rudarska i geološka konsultantska kompanija, a u skladu sa Nacionalnim Instrumentom 43-101 koji bliže uređuju kanadske regulatorne agencije.

24. aprila 2016. godine, Rezervoar Minerals i kanadska kompanija Nevsun objavile su da su ušle u konačni sporazum o udruživanju.

2. maja 2016. godine, kompanija Rezervoar Minerals objavila je da je iskoristila svoje pravo preče kupovine nad kompanijom Friport čime je stekla 55% udela u gornjoj zoni projekta Timok na ležištu bakra i zlata Čukaru Peki, i tako povećala svoj interes u donjoj zoni, uplatom od 135 miliona dolara kompaniji Friport.

17. juna 2016. godine, kompanija Rezervoar Minerals odobrila je Plan sporazuma sa kompanijom Nevsun.