Koordinator za zaštitu životne sredine

Naziv radnog mesta:  Koordinator za zaštitu životne sredine

Cilj:

 1. Rad na obezbeđivanju usklađenosti poslovne prakse, internih akata i radnih procesa kod Poslodavca sa važećom regulativom i standardima u oblasti zaštite životne sredine. 
 2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Učestvuje u procesu izrade i razvoja strategija i planova iz oblasti zaštite životne sredine, u cilju obezbeđenja usaglašenosti radnih procesa Poslodavca sa važećom regulativom i standardima u ovoj oblasti;
 • Radi na razvoju programa unapređenja stanja životne sredine i prati proces njegove primene;
 • Izrađuje i obezbeđuje primenu internih procedura i pravilnika iz oblasti zaštite životne sredine; 
 • Prati izvođenje radova u okviru delatnosti Poslodavca i preduzima neophodne mere u cilju obezbeđenja njihove usaglašenosti sa važećim standardima u oblasti kontrole zagađenja, upravljanja otpadom i drugim standardima u oblasti zaštite životne sredine;  
 • Razvija i održava odgovarajuće odnose sa regulatornim telima, kao i sa domaćim i inostranim konsultantima angažovanim u oblasti zaštite životne sredine i povezanim oblastima,
 • Kontroliše sistem monitoringa životne sredine i rad akreditovane laboratorije na prikupljanju uzoraka i podataka neophodnih za studije iz oblasti zaštite životne sredine;
 • Izveštava nadležne organe, prvenstveno Agenciju za zaštitu životne sredine, u skladu sa propisima iz ove oblasti;
 • Pruža tehničku podršku u toku sprovođenja projekata ekološke rehabilitacije, kao dela obaveza poslodavca i međunarodnih standarda;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama Poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; 
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara menadžeru za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine.
 1. Služba/Odeljenje:
 • Služba za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine. 
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija ima pozicija nadzorna ovlašćenja. 
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti zaštite životne sredine ili odgovarajuće tehničko-tehnološke oblasti na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama, ili na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke strukovne ili specijalističke akademske studije);
 • Minimum 2 godine radnog iskustva u obavljanju istih ili sličnih poslova;
 • Odlično znanje rada na računaru i
 • Odlično znanje engleskog jezika.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum nadzora,
 • Prilagodljivost i sposobnost rada pod pritiskom, 
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz izraženu sposobnost odlučivanja,
 • Razvijena sposobnost planiranja i dobre organizacije u cilju ispunjenja rokova,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)