Lokalna zajednica

Bor je gradsko naselje i sedište opštine Bor i Borskog okruga. Prema popisu iz 2011. godine Bor ima 34.160 stanovnika. Grad je osnovan 1945. godine, a samo naselje negde oko 1800. godine.

Naselje Bor je nastalo uz rudnik bakra 1903. godine. Od tada, Bor počinje naglo da se razvija i raste. U periodu od 1933. do 1940. godine, Bor je dobio novo naselje, Nova (Južna) kolonija, u kome je podignuta bolnica i nova škola. Već tada rudnik prerasta u jedan od najvećih u Evropi.

Godine 1931. godine Bor je imao 4.749 stanovnika. Status grada Bor je dobio nakon Drugog svetskog rata, 30. maja 1947. godine, kada je imao 11.000 stanovnika.

Nagli posleratni razvoj grada i povećan broj stanovnika uticao je da Bor postane privredni, obrazovni, zdravstveni i kulturni centar istočne Srbije. Urbanistički i infrastrukturno Bor je među najuređenijim gradovima u Srbiji.

Opština Bor ima 13 seoskih mesnih zajednica: Brestovac, Slatina, Metovnica, Oštrelj, Šarbanovac, Bučje, Krivelj, Gornjane, Šarbanovac Timok, Tanda, Luka, Zlot, Donja Bela Reka.