NADZORNIK ZA MAŠINSKE POSLOVE

Naziv radnog mesta: Nadzornik za mašinske poslove

Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:

 • Pomaže u radu mašinskim inženjerima i drugim rukovodiocima u službi;
 • Organizuje dnevni rad mehaničara, uključujući rasporede i planove rada;
 • Organizuje rad mehaničara u smislu planiranja održavanja, dnevnog održavanja i montiranja opreme i uređaja;
 • Stara se o tome da se poslovi mašinskog tima obavljaju na bezbedan način u skladu sa kompanijskim propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti životne sredine;
 • Pomaže mehaničarima u dnevnom radu;
 • Odgovoran je za sačinjavanje izveštaja i ocena o radu mehaničara na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan/a je i odgovoran/a, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i  Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova;
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.

Linija odgovornosti:Ova pozicija odgovara supervizoru u elektromašinskoj službi u pogonu za preradu minerala i zameniku supervizora.

Služba: Pogon za preradu minerala.

Nadzorna ovlašćenja: Ova pozicija ima nadzorna ovlašćenja.

Obrazovanje i / ili iskustvo, sertifikati:

 • Stečeno srednje obrazovanje mašinske struke u četvorogodišnjem trajanju;
 • Poželjno dobro znanje engleskog jezika;
 • Poželjno prethodno radno iskustvo u rudarstvu.

Ostale veštine i sposobnosti:

 • Stečeno visoko obrazovanje, kao i prethodno radno iskustvo u obavljanju istih ili srodnih poslova, predstavljaće prednost;
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u sedište kompanije, adresa Suvaja 185a (na putu ka lokalnom aerodromu). Poželjno je dostaviti biografiju na srpskom i na engleskom jeziku.