Najčešće postavljana pitanja

Rakita Exploration d.o.o. (Rakita) je srpska kompanija koja trenutno vrši istražne radove u Timočkoj Krajini u istočnoj Srbiji, blizu Bora. Rakita poseduje dozvolu za geološka istraživanja za projekat Čukaru Peki i u zajedničkom je vlasništvu kanadske rudarske kompanije Nevsun Resources Ltd. (Nevsun) i kompanije Freeport-McMoRan Exploration Corporation (Friport).

Fokus kompanije Rakita predstavlja istraživanje ležišta Čukaru Peki u okviru licence Brestovac-Metovnica. Rudno ležište Čukaru Peki podeljeno je na „gornju zonu” i „donju zonu”. Nevsun je vlasnik 100 % dozvole za istraživanje gornje zone i izvođač je projekta. Što se tiče donje zone, nakon izrade Studije izvodljivosti gornje zone, Nevsun će imati 46 %, a Friport preostalih 54% vlasništva u okviru dozvole istraživanja.

U martu 2018. godine kompanija Rakita je završila Prethodnu studiju izvodljivosti za ležište Čukaru Peki, a plan je da Studija izvodljivosti bude završena do sredine 2019. godine. Paralelno sa tim, nastavlja se istraživanje donje zone koja je nižeg sadržaja rude, ali većeg obima. Projekat se nalazi na oko 6 km južno od grada Bora, a oko 245 km jugoistočno od Beograda. Grad Bor je regionalni administrativni centar i sedište rudarske industrije. U neposrednoj blizini same lokacije projekta nalazi se i prateća rudarska infrastruktura neophodna za rudarske aktivnosti (putna mreža, železnica, električna energija, voda) kao i nedavno modernizovana topionica bakra u Boru.

Trenutne studijske analize ukazuju na mogućnost otvaranja podzemne eksploatacije gornje zone na dubini od 450 do 850 m.

Pristup gornjoj zoni biće omogućen putem tunela sa nagibom, odnosno niskopa. Kompanija Rakita je 4. juna 2018. godine, svečanom ceremonijom, uz prisustvo državnih zvaničnika, predstavnika lokalne zajednice, poslovnih partnera, uprave i zaposlenih kompanije, obeležila početak radova na izgradnji istražnog niskopa.

Istražni niskop će biti dužine 2.630 m, sa poprečnim presekom 5x5 m i nagibom 14%. Paralelni izlazni / ventilacioni tunel poprečnog preseka 5x5 m biće uspostavljen zapadno od pristupnog tunela na udaljenosti od 30 metara. Izlazni / ventilacioni tuneli biće dužine 2.640 metara i sa nagibom od 14%. Niskopi su međusobno povezani na svakih 300 m duž tunela za ventilaciju, transport i izlaz u slučaju opasnosti. Sistem dvostrukog niskopa omogućava da se ovaj istražni niskop izvede bezbedno, uz isti propisani period ventilacije i bez potrebe za uspostavljanjem uskopa za ventilaciju. Kada niskop bude dosegao rudno telo, biće postavljena platforma za bušenje u cilju procene resursa, u skladu sa dozvolom za geološka istraživanja. Pristup rudnom telu biće ostvaren na dubini od 100 m. Predviđeni rok za završetak ovih radova je dve godine.

Pretpostavka je da će koncentrat dobijen iz postrojenja za preradu rude i proizvodnju bakarnog koncentrata sa primesama zlata biti plasiran na međunarodno tržište po važećim cenama. Jalovište će se nalaziti u neposrednoj blizini pogona za preradu rude i biće projektovano i sagrađeno na osnovu domaćeg zakonodavstva i regulative, kao i na osnovu najboljih međunarodnih praksi za izgradnju ovakvih projekata.

Po završetku operativne faze gornje zone, područja u obuhvatu projekta biće predmet rekultivacije i sanacije. Degradacija zemljišta biće primetna na površini iznad ležišta gde se i očekuje sleganje tla u izvesnoj meri.

Rakita vrši geološke istražne radove na osnovu Rešenja br. 310-02-0221/2012-14, izdatog od strane Odseka za geologiju i rudarstvo pri Ministarstvu rudarstva i energetike. Iako su u prošlosti izvesni istražni radovi izvođeni u ovoj oblasti, rudno ležište nije identifikovano sve dok tim kompanije Rakita nije pronašao ležište Čukaru Peki u julu 2012. godine.

Realizacija istražnog niskopa za nalazište u gornoj zoni započela je u junu 2018. godine. Shodno pozitivnim rezultatima Studije izvodljivosti, postupku ishodovanja dozvola i svim potrebnim odobrenjima od strane relevantnih organa, početak izgradnje rudarskih objekata i prateće infrastrukture planiran je početkom 2020. godine. Izgradnja postrojenja za preradu rude iz gornje zone očekuje se da bude kompletirana najkasnije 2022. godine, dok bi rudnik postao operativan nešto kasnije iste godine. Period eksploatacije i prerade rude procenjen je na približno 12 do 15 godina, s tim što će tačan vremenski okvir predviđen za navedene aktivnosti biti detaljnije razrađen u Studiji izvodljivosti za gornju zonu.

Nastaviće se sa procenom mineralnih resursa donje zone, međutim tek na osnovu značajnijih rezultata istražnog bušenja i tehničko ekonomske analize moći će da se dokaže eventualna održivost daljeg razvoja gde se početni radovi mogu očekivati tek za 15-20 godina, u zavisnosti od uspeha daljih istražnih radova u donjoj zoni.

Projekat nalazišta bakra svetske klase na potezu Čukaru Peki je od izuzetne vrednosti i potencijala za Srbiju. Kapitalna investicija kompanije Nevsun za ležište Čukaru Peki, za razvoj projekta i početak proizvodnje u toku 2022. godine, iznosi 590 miliona dolara. Predviđeni životni vek rudnika je 17 godina. Nakon otvaranja rudnika, tokom faze eksploatacije, očekuje se da će kapitalna investicija Nevsuna biti dodatnih 457 miliona dolara. Za vreme rada rudnika, procenjuje se da će Rakita zapošljavati oko 600 radnika, uz približno 300 dodatnih zaposlenih koje će angažovati podizvođači.

Pored grinfild investicije kompanije Nevsun, Srbija i Bor će imati direktnu korist od projekta na ležištu Čukaru Peki u iznosu od okvirno 450 miliona dolara kroz poreze i rudnu rentu. Razvoj projekta na ležištu Čukaru Peki je u potpunosti u skladu sa dugoročnim planom i strategijom Vlade Srbije da poveća udeo rudarskog sektora u BDP-u na 5%.

Doprinos kompanije Rakita Srbiji i Boru će, uz direktne investicije i davanja, uključivati i razvoj lokalnih dobavljača.

Politika zaštite životne sredine kompanije Rakita usklađena je sa zakonima koji regulišu oblast zaštite životne sredine kako bi se umanjio uticaj na životnu sredinu uz korišćenje proverenih strategija upravljanja rizicima.

Kako bi ispunila srpske i međunarodne standarde, Rakita je angažovala lokalne i međunarodne kompanije za pružanje usluga iz oblasti zaštite životne sredine. Kompanija Environmental Resources Management (ERM) je globalni konsultant koji pruža usluge savetovanja u oblastima zaštite životne sredine, zdravlja, bezbednosti, rizika i socijalnih pitanja i vodi poslove na proceni ekoloških i socijalnih uticaja uz podršku srpskih specijalizovanih konsultanata i institucija. Od 2015. godine, ERM prikuplja osnovne podatke o životnoj sredini i socijalnim pitanjima za Projekat kako bi izvršila jasnu procenu uticaja u sladu sa srpskim zakonima i međunarodnim standardima. Studije procene uticaja obuhvatiće i prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane da bi se došlo do najoptimalnijeg projektnog rešenja, uzimajući u obzir socijalne i ekološke faktore.

Rakita je posvećena održivosti i zaštiti životne sredine, i samim tim projektovanje će biti izvedeno tako da se izbegnu, umanje i ublaže mogući uticaji.

Nezavisni eksperti zajedno sa Univerzitetom u Beogradu, trenutno sprovode temeljne hidrološke i tehničke procene kako bi uticaj rudarskih aktivnosti na vodni režim bio minimalan. Aktivnosti mogu imati uticaj na protok manjih lokalnih potoka, međutim, Projekat će implementirati mere da zaštiti kvalitet vode za vreme životnog ciklusa rudnika i nakon toga. Osim pridržavanja Evropskih standarda i primene najboljih međunarodnih praksi, Rakita sarađuje sa srpskim regulatornim organima i institucijama kako bi ispunila ili nadvisila norme tokom projektovanja sistema vodne mreže.

Rakita otkupljuje zemljište od privatnih vlasnika po principu dobrovoljnosti, uz primenu ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Rakita primenjuje praksu otkupa zemljišta koja je u skladu sa važećim srpskim zakonodavstvom i koja je zasnovana na najboljim međunarodnim praksama. Kompenzacija ili nadoknada za zemljište i useve vrši se po punoj vrednosti zamene, što uključuje nezavisnu procenu tržišne vrednosti poseda i cene transakcije, uz dodatak premije ili bonusa. Proces otkupa zemljišta uključuje identifikaciju parcela koje su u obuhvatu Projekta, zatim identifikaciju vlasnika/korisnika, procenu imovine, pristupanje potpisivanju kupoprodajnih ugovora, prenos vlasništva i isplatu kompenzacije, a sve uz podršku Rakite. Pored toga, Rakita sprovodi monitoring domaćinstava koja su izložena uticaju Projekta kako bi se umanjila mogućnosti negativnog uticaja aktivnosti u vezi sa otkupom zemljišta.

Više informacija o ovim temama dostupno je u Okvirnom dokumentu za pribavljanje zemljišta i preseljenje LARF Za dodatna pitanja, posetite Info centar kompanije Rakita u ulici Moše Pijade 46/6, Bor, Srbija.

Ukoliko ima otvorenih konkursa:

  • aplicirati putem veb sajta popunjavanjem prijave koja se može naći na stranici Zaposlenje , ili
  • poslati prijavu na e-mail adresu jobs@rakita.net. Obavezno naglasiti naziv pozicije za koju kandidat konkuriše. Kandidati koji uđu u uži izbor biće o tome obavešteni u roku od 5 do 15 dana od isteka konkursa. Obaveštenje o ishodu konkursa biće prosleđeno samo kandidatima koji uđu u uži izbor i sa kojima bude obavljen intervju. Prijave koje nisu ušle u uži izbor ostaju u bazi aplikanata koju vodi Sektor ljudskih resursa.

Ukoliko nema otvorenih konkursa:

  • u svakom trenutku možete poslati CV na e-mail adresu jobs@rakita.net. Sektor ljudskih resursa će uneti sve podatke u svoju bazu aplikanata. Kandidati dobijaju automatski generisane odgovore kojima se obaveštavaju da je njihova aplikacija primljena. Baza aplikanata koristi se onda kada se za određeno radno mesto ne raspiše konkurs, već se kandidati koji ispunjavaju navedene uslove za to radno mesto pronađu u bazi.
  • Ili, možete posetiti Info centar u ul. Moše Pijade 46/6 u Boru, radnim danima od 8 do 16h i ostaviti svoj CV koji će biti prosleđen Službi ljudskih resursa.

Ukoliko ne možete da nađete ono što tražite molimo vas da nas kontaktirate