Društvena odgovornost

Saradnja sa lokalnom zajednicom

Mi smo društveno odgovorna kompanija

 

Kompanija Rakita je u potpunosti svesna činjenice da projektne aktivnosti imaju uticaj na ekonomski i društveni segment lokalne zajednice, kao i na životnu sredinu. U tom pogledu imamo potpuno otvoren i transparentan pristup u saradnji sa lokalnim ciljnim javnostima u cilju što uspešnije realizacije projekta. Poziv lokalnoj zajednici na saradnju je uvek otvoren i na taj način se kompanija trudi da ublaži i minimalizuje negativne uticaje, a da se pozitivne mogućnosti maksimalno iskoriste.

Direktna komunikacija sa stanovništvom realizuje se uglavnom u Info centru kompanije.

Kompanija ostvaruje dobru saradnju sa državnim institucijama, nevladinim sektorom, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i sa drugim relevantnim grupacijama.

U Info centru registrovano je više od 5.000 poseta od kako je, pre dve godine, započeo sa radom.

 

Zaštita životne sredine

Mi čuvamo životnu sredinu

 

Standardi kompanije Rakita Exploration u domenu zaštite životne sredine usklađeni su sa zakonskim regulativama u Srbiji kako bi se u potpunosti umanjili negativni aspekti geoloških istraživanja kroz primenu strategija upravljanja rizikom.

Sektor za zaštitu životne sredine posvećen je održivosti, očuvanju prirodne ravnoteže, biodiverziteta kao i stvaranju uslova za razvoj flore i faune. Kompanija podržava podizanje svesti o očuvanju životne sredine, a pravi primer je akcija uređenja i čišćenja korita Borske reke.

 

 

Bezbednost i zaštita na radu

Jasno precizirane procedure

 

Kompanija Rakita ima jasno precizirane procedure u oblasti zaštite i zdravlja na radu koje su u skladu sa zakonskim regulativama u Srbiji i ujedno i sa najboljim međunarodnim pravilima. Cilj poštovanja svih tih propisa je da se obezbede uslovi za sigurno i bezbedno obavljanje radnih aktivnosti zaposlenih.