OTVORENA KANCELARIJA KOMPANIJE RAKITA U BEOGRADU

Posted

Kompanija Rakita je zbog neophodnosti komunikacije i saradnje sa relevatnim republičkim institucijama i organima otvorila kancelariju u Beogradu u ulici Braće Nedić broj 12. Imajući u vidu da projekat geoloških istraživanja “Timok” dobija na značaju i pažnji, kako medijskih, tako i raznih republičkih ustanova, ova kancelarija će upravo pomoći u plasiranju tačnih i pravovremenih informacija […]

DEFINISAN I USVOJEN PLAN SARADNJE SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA (SEP)

Posted

Kompanija Rakita je definisala Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP) koji predstavlja bazičnu osnovu za komunikaciju i saradnju sa svim ciljnim javnostima na koje projekat geoloških istraživanja ima, ili može imati uticaj. Ujedno, usvajanjem ovog dokumenta stvoren je prostor za kreiranje proaktivne komunikacije sa zajednicom. Upravo ovaj dokument uobličava niz aktivnosti koje su od ključnog značaja […]

SASTANAK FREJZERA BURŠIJERA I MINISTRA RUDARSTVA ALEKSANDRA ANTIĆA

Posted

Glavni operativni direktor kompanije “Nevsun Risorsiz” (Nevsun Resources) Frejzer Buršijer (Frazer Bourchier) sastao se sa ministrom rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Aleksandrom Antićem. Tema sastanka bilo je razmatranje projekta geoloških istraživanja “Timok” na ležištu “Čukaru Peki” kod Bora, gde je obostrano konstatovano da je postignut značajan napredak u razvoju projektnih aktivnosti. Ministar Antić […]