RAKITA MEĐU DRUŠTVENO NAJODGOVORNIJIM KOMPANIJAMA

Posted

– Kompanija Rakita Eksplorejšn (Rakita Exploration doo Bor) postala je članica Foruma za odgovorno poslovanje. Ova odluka doneta je nakon saglasnosti i odobrenja svih članica Foruma, među kojima su kompanije Telenor, Dilojt (Delloite), Coca Cola, Bambi, B92, Banka Intesa, VIP Mobile, Unicredit i druge. Forum za odgovorno poslovanje je mreža vodećih kompanija u Srbiji koje […]

RAKITA NASTAVLJA PODRŠKU MLADIM NAUČNICIMA

Posted

Vodeći računa o značaju predstavljanja nauke mladima na zanimljiv i kreativan način, Rakita je, kao i prethodne godine, pomogla održavanje festivala “Timočki naučni tornado”, koji je sedmi put održan u Boru. Ove godine, u osnovnoj školi „3. oktobar“, učešće je uzelo 650 učesnika, među kojima je najviše bilo učenika osnovnih škola, što dokazuje da je […]

AŽURIRAN OKVIR ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA

Posted

Uvažavajući kompleksnost procesa pribavljanja zemljišta za potrebe realizacije projekta Čukaru Peki, kompanija Rakita je ažurirala odredbe dokumenta koji uređuje celokupan ovaj postupak. „Okvir za pribavljanje i raseljavanje“ (LARF) noseći je dokument u pogledu aktivnosti oko pribavljanja zemljišta i neophodno je bilo obavestiti javnost o promenama koje su nastale na osnovu razvoja ovih aktivnosti, uključujući promene […]

ZAVRŠEN POSTUPAK RETROAKTIVNE ISPLATE BONUSA

Posted

Nakon odluke o povećanju isplate bonusa u okviru Programa pribavljanja zemljišta, a u duhu skladne saradnje, fer i transparentnog poslovanja, kompanija Rakita je kontaktirala i obavestila o ovim novinama sve vlasnike zemljišta sa kojima je ostvaren kontakt u prethodnom periodu. U cilju ispunjenja obaveze isplate dodatnog bonusa, kompanija Rakita je pristupila potpisivanju aneksa za sve […]

“VIRTUELNA PRAKSA” U RAKITI ZA SREDNJOŠKOLCE

Posted

U želji  da pomogne obrazovanje i lakše savlađivanje nastavnog programa za učenike srednjih škola putem novih tehnologija, kompanija Rakita učestvuje u projektu „Virtuelne prakse u srednjem stručnom obrazovanju” koji vodi Beogradska otvorena škola, Univerzitet u Padovi (Italija), Interprojekt (Bugarska) i Tehnička škola iz Užica. Kako bi projekat bio što efikasniji, Tehnička škola iz Bora, kao […]

NASTAVLJEN PROGRAM ISTRAŽNOG BUŠENJA GORNJE ZONE LEŽIŠTA ČUKARU PEKI

Posted

U toku trećeg kvartalnog perioda (jul – septembar) 2018. godine, geološka služba kompanije Rakita nastavila je program takozvanog “condemnation” istražnog bušenja. Cilj ovih istražnih aktivnosti je da se utvrdi da li postoji mineralizacija na prostoru ispod planiranih rudarskih objekata i infrastruktura. U ovom periodu je izbušeno devet istražnih bušotina, ukupne dužine 5.528 metara. Od početka […]

ČETVOROMESEČNI UČINAK IZGRADNJE ISTRAŽNOG NISKOPA

Posted

Nakon što je, početkom juna ove godine, svečano obeležen početak izgradnje istražnog niskopa na potezu Čukaru Peki, pristupilo se kompleksnim radovima koji već puna četiri meseca predstavljaju okosnicu celokupnog projekta. Kao što je poznato, istražni niskop će, pre svega, poslužiti za potvrdu definisanih rudnih rezervi gornje zone. Radovi na ovoj lokaciji se odvijaju pod budnim […]

PREDSTAVNICI KOMPANIJA ZIĐIN, NEVSUN I RAKITA NA SASTANKU SA PREDSEDNIKOM SRBIJE ALEKSANDROM VUČIĆEM

Posted

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, održao je sastanak sa predstavnicima kompanija Ziđin, Nevsun i Rakita  kako bi se sagledali svi aspekti potencijalnih ulaganja u rudarskom sektoru u istočnoj Srbiji. Početnu osnovu ovih ulaganja predstavlja potpisani ugovor o strateškom partnerstvu sa Rudarsko-topioničarskim basenom Bor, a u narednom periodu se očekuje odgovor akcionara kompanije Nevsun na ponudu korporacije […]

MEHANIZMI ZA POBOLJŠANJE DRUŠTVENO EKONOMSKIH USLOVA ZA VLASNIKE ZEMLJIŠTA

Posted

Kompanija Rakita je u ovoj godini, u okviru Programa otkupa zemljišta, definisala dva mehanizma za poboljšanje načina života osoba koje su prodale, ili planiraju da prodaju zemljište: Obuku finansijskog upravljanja i Mehanizam zakupa zemljišta. Obuka finansijskog upravljanja je važan deo ublažavanja rizika od ranjivosti koji se javlja tokom procesa otkupa zemljišta kao rezultat novčane nadoknade. […]

NA INICIJATIVU RAKITE ODRŽANO PREDAVANJE O BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU UČENICIMA U BRESTOVCU I METOVNICI

Posted

Osim edukacije, osnovci dobili na poklon set reflektujućih dodataka koji doprinose vidljivosti i povećavaju bezbednost u saobraćaju. Slede predavanja učenicima viših razreda, kao i učenicima u Slatini. Akcijom će biti obuhvaćena 172 osnovca. Povodom početka nove školske godine, na inicijativu kompanije Rakita Eksplorejšn (Rakita Exploration) održano je predavanje o bezbednosti u saobraćaju za učenike nižih […]

BUKA SA GRADILIŠTA ISTRAŽNOG NISKOPA U GRANICAMA NORMALE

Posted

Kompanija Rakita je, poštujući zakonsku regulativu i međunarodne standarde u okviru zaštite životne sredine, a pre svega maksimalno se trudeći da zaštiti lokalnu zajednicu od negativnih uticaja na životnu okolinu, tokom septembra angažovala referentnu agenciju za merenje nivoa buke sa gradilišta istražnog niskopa. Cilj je bio da se utvrdi nivo buke koji potiče od radnih […]