Prevodilac

Naziv radnog mesta: Prevodilac

 1. 1. Cilj:  Omogućavanje komunikacije zaposlenih iz Kine sa domaćim osobljem i drugim licima.
 2. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Pruža podršku zaposlenima iz Kine u komunikaciji sa domaćim osobljem, poslovnim partnerima, konsultantima i drugim spoljnim saradnicima;
 • Prisustvuje sastancima kineskog i domaćeg osoblja radi konsekutivnog prevođenja sa kineskog na srpski i obrnuto;
 • Prevodi u pisanom obliku poslovnu dokumentaciju, izveštaje, dopise i ostalu poslovnu korespodenciju sa kineskog na srpski i obrnuto;
 • Po potrebi, prevodi sa kineskog na engleski i obrnuto;
 • Garantuje tačnost i preciznost prevedenih sadržaja;
 • Stara se o konstantnom unapređenju kvaliteta prevodilačkih usluga i standardizaciji stručnih pojmova i termina;  
 • Obavlja i druge aktivnosti u cilju unapređenja i olakšavanja poslovne komunikacije između kineskog i drugog osoblja;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka;
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama poslodavca;
 • Obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Poštuje mere ekološke i protivpožarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta.
 1. Lokacija :
 • Bor.
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara finansijskom direktoru.
 1. Sektor/Služba:
 • Služba administracije.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija nema nadzorna ovlašćenja.
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti kineskog jezika i književnosti na osnovnim ili master akademskim studijama;
 • Odlično znanje engleskog jezika i
 • Odlično znanje programskog paketa MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Poželjno prethodno radno iskustvo, naročito u rudarskoj industriji,
 • Poznavanje drugih stranih jezika predstavljaće prednost,
 • Preciznost i odgovornost u radu,
 • Sposobnost obavljanja radnih aktivnosti uz minimum dnevnog nadzora,
 • Prilagodljivost i sposobnost rada pod pritiskom,
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz izraženu sposobnost odlučivanja,
 • Razvijena sposobnost planiranja i dobre organizacije u cilju ispunjenja rokova,
 • Sklonost ka timskom radu.

(Neke od navedenih veština i sposobnosti mogu se dobiti putem dodatne obuke, ali kandidati moraju biti u stanju da pokažu sposobnost da steknu ove uslove pre zaposlenja)

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).