Rudarski inženjer

Naziv radnog mesta: Rudarski inženjer

 1. Cilj:
 • Pružanje podrške Višem rudarskom inženjeru u izradi statistike performansi, nadgledanju merenja, izmeni porudžbina i drugih elemenata u poslovima sa izvođačima, te preduzimanje svih drugih neophodnih aktivnosti radi ostvarenja ciljeva Službe rudarstva.
 1. Osnovne aktivnosti i zadaci obuhvataju sledeće, drugi poslovi mogu biti dodeljeni:
 • Nadzire i koordinira radom osoblja izvođača, inženjera i mlađih inženjera;
 • Ukazuje na potencijalne propuste prilikom izvođenja rudarskih radova i daje direktne smernice nadzornom osoblju za korekcije;
 • Usavršava svoje znanje i usvaja tehnike za optimizaciju izrade jamskih prostorija, proizvodnje, ventilacije i odvodnjavanja;
 • Razvija operativne i proceduralne strukture kako bi se osigurala standardizacija i kvalitet inženjerskih izveštaja;
 • Priprema, uspostavlja i održava procedure u smislu najbolje prakse za različite aktivnosti izvođača;
 • Koordinira i ocenjuje optimalne razvojne aktivnosti vezane za niskop;
 • Obezbeđuje promociju osnovnih principa i praksi iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu kroz organizaciju odgovarajućih sastanaka;
 • Sarađuje i pruža podršku tokom procesa budžetiranja, predviđanja i kontrole troškova;
 • Implementira i promoviše raznovrsne inicijative sledeći principe inspekcije, planiranja, odluke, izvršenja i praćenja;
 • Odgovara za funkcionisanje Službe rudarstva u odsustvu nadređenih;
 • Redovno izveštava neposredno nadređenog i odgovara za verodostojnost podataka
 • Pridržava se etičkih principa profesije i deluje u skladu sa politikom i procedurama preduzeća;
 • Obavlja druge poslove po nalogu Rukovodioca službe za komunikaciju;
 • Obavezan je i odgovoran, u delokrugu svoga rada, za primenu mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, drugim propisima iz te oblasti i Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Poštuje mere ekološke i protiv požarne zaštite u delokrugu svojih poslova,
 • Učestvuje u obezbeđivanju funkcionisanja sistema kvaliteta u skladu sa standardima kvaliteta
 1. Lokacija :
 • Bor;
 1. Linija odgovornosti:
 • Ova pozicija odgovara Menadžeru rudnika i Glavnom rudarskom inženjeru.
 1. Odeljenje/Služba:
 • Služba rudarstva i rudničke infrastrukture.
 1. Nadzorna ovlašćenja:
 • Ova pozicija ima nadzorna ovlašćenja
 1. Obrazovanje i / ili iskustvo, Sertifikati:
 • Stečeno visoko obrazovanje u oblasti rudarstva;
 • Položen stručni ispit iz oblasti rudarstva;
 • 3 godine radnog iskustva;
 • Radno iskustvo ili sertifikat iz tehnika bušenja i miniranja;
 • Znanje engleskog jezika i
 • Znanje rada na računaru.
 1. Ostale veštine i sposobnosti:
 • Odličan nivo veština pismene i usmene komunikacije,
 • Proaktivan pristup rešavanju problema uz sposobnost odlučivanja,
 • Razvijene analitičke sposobnosti,
 • Dokazana sposobnost da upravlja poverljivim informacijama sa diskrecijom, prilagodljivost različitim zahtevima,
 • Odlične veštine planiranja i organizacije radi ispunjenja rokova i
 • Sposobnost efikasnog i aktivnog učenja.

NAPOMENA: Zainteresovani mogu popuniti Prijavu za posao koja se nalazi ispod ovog teksta i poslati svoj CV na adresu jobs@rakita.net ili doneti odštampanu biografiju (CV) lično u Info centar kompanije, adresa Moše Pijade 46/6 (preko puta Doma kulture u Boru).